Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De opdracht inzake de Team Sociale Clausules bij Actiris vloeit voort uit de omzendbrief van 4 oktober 2012 betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze opdracht omvat de volgende elementen:

- De gewestelijke ION’s, de gemeentes en iedere andere instelling die functioneel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering afhangt over deze omzendbrief informeren en de toepassing ervan promoten,Retour ligne manuel
- De aanbestedende overheid, naargelang van haar behoefte, helpen bij het kiezen van de sociale clausule die het meest geschikt is voor de betrokken opdracht, bij het formuleren van de clausule of bij het nalezen ervan,Retour ligne manuel
- Het uitvoeren van een prospectieve analyse van de toekomstige opdrachten van de aanbestedende overheid,Retour ligne manuel
- De “klassieke” ondernemingen en de sociale-inschakelingsondernemingen die een sociale clausule moeten opnemen, informeren: algemene informatie verstrekken over de sociale clausule, het doel van de sociale clausule, de tewerkstellingsmaatregelen en de verschillende opleidings- en stagemogelijkheden,Retour ligne manuel
- De Team Sociale Clausules bij Actiris werkt eveneens als schakel tussen de bedrijven en de opleidingsoperatoren in geval van een opleidingsclausule, en tussen de bedrijven en de rekruteringsconsulent van de dienst Advies en Rekrutering in geval van een inschakelingsclausule,Retour ligne manuel
- De matching van de kandidaten voor de werkaanbiedingen in het kader van de sociale clausules,Retour ligne manuel
- De opvolging van de overheidsopdrachten met een sociale clausule en de ondersteuning van de aanbestedende overheid met het oog op een doeltreffende toepassing van de sociale clausule.

Deze opdracht wordt uitgevoerd in partnership met SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et bruxelloises), de overkoepelende federatie voor de sociale-inschakelingsondernemingen.

SAW-B is een vereniging van sociale economieondernemingen. Deze vereniging zorgt niet alleen voor de vertegenwoordiging van haar leden. Via de activiteiten van haar agentschap stimuleert ze de ontwikkeling van projecten op het gebied van sociaal ondernemershap. Verder verstrekt ze informatiesessies rond de sociale economie en stelt ze op grond van haar permanente vormingsopdrachten heel wat analyses en studies op.

SAW-B heeft sinds 2005 tevens een unieke expertise inzake het gebruik van sociale clausules in overheidsopdrachten opgebouwd. De vereniging heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name door diverse publicaties inzake sociale clausules te coördineren en verschillende omzendbrieven over dit onderwerp uit te werken. SAW-B heeft daarenboven een reeks opleidingen alsook praktische en concrete tools voor aanbestedende overheden ontwikkeld, zoals de website waarop u op dit moment aan het surfen bent.