Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Sociale onderneming in de schijnwerper – Travie

DE BESCHUTTE WERKPLAATS TRAVAIL ET VIE, IETS MEER DAN 35 JAAR GELEDEN OPGERICHT, ZIT SINDS KORT IN EEN NIEUW JASJE. DE ONDERNEMING WERD HERDOOPT TOT TRAVIE, BREIDDE HAAR ACTIVITEITEN EN HAAR PERSONEELSBESTAND UIT, EN BIEDT VOORTAAN KWALITEITSVOL WERK AAN ZOWAT 335 PERSONEN MET EEN HANDICAP!

Mijnheer Paulus, u bent onlangs in dienst genomen als commerciële medewerker voor de onderneming TRAVIE. Welke vooruitgang heeft de onderneming al doorgemaakt sinds haar oprichting tot op vandaag?

Travail & Vie werd in 1980 opgericht en stelde 100 personen te werk 1984, 250 in 1994, en al 335 in 2016.
In 1999 kocht de onderneming een groot gebouw met zes verdiepingen van farmabedrijf Roche in Anderlecht, wat in 2000 werd aangevuld met de bouw van een opslagplaats voor 7.000 europaletten.

In 2016 koos Travail & Vie voor een frisse look: het bedrijf heet voortaan TRAVIE.. Het maatschappelijk doel van de firma is nog altijd bijdragen tot de inschakeling van personen met een handicap in de maatschappij, door hen nuttig en bezoldigd werk te geven.

Omdat er meer concurrentie is gekomen op de markt ontwikkelt TRAVIE nieuwe beroepen rond voedingsproducten, mailings, distributie van huis-aan-huisbladen en enclavewerk (werk op verplaatsing, in de lokalen van de klant).

Welke vaardigheden uit uw vele activiteiten kunt u ten dienste stellen van openbare inkopers?

Voor overheden doet TRAVIE onder meer het volgende: drukwerk in enveloppen steken en ordenen, de bezorging van huis-aan-huisbladen, het samenstellen van zakken die uiteenlopende elementen bevatten (brochures, goodies, ...), het sorteren van documenten en andere vormen van goederenbehandeling.
TRAVIE heeft al in het kader van overheidsopdrachten gewerkt voor gemeentebesturen (verdelen van drukwerk in Sint-Joost) en voor instellingen van openbaar nut (samenstellen van zakken voor Visit Brussels, drukwerk in enveloppen steken en sorteren voor Net Brussel, of goederenbehandeling voor Infrabel, ...).

Gelet op zijn ervaring met verse voedingsproducten wil TRAVIE nu aan openbare voorzieningen zoals OCMW’s, gemeentelijke crèches, enz. zijn diensten aanbieden voor het schoonmaken en snijden van groenten, zoals het nu al voor traiteurs doet.

Waarom zouden openbare inkopers een beroep op jullie moeten doen? Wat is jullie meerwaarde?

Gelet op het grote aantal werknemers en vele verschillende vaardigheden die TRAVIE kan mobiliseren, kunnen we een zeer grote flexibiliteit en beschikbaarheid aanbieden voor alle voorgestelde werken. De grote stockeeroppervlakte waarover we beschikken draagt ook tot die flexibiliteit bij. Zo kunnen we op korte termijn grote reeksen verwezenlijken.

De betrouwbaarheid en kwaliteit van het werk dat bij Travie wordt verricht, vormen extra troeven. Op die manier hebben we al verscheidene certificeringen behaald: Certisys, Comeos, HACCP.
En dat alles tegen zeer scherpe prijzen.

Meer algemeen beschouwd is het feit dat men met beschutte werkplaatsen in zee gaat een ethisch engagement dat overheden te gelde kunnen maken. Zij zijn immers wettelijk verplicht om 3 % personeel met een handicap in dienst te hebben. Dat cijfer mag omgezet worden in een gelijkwaardig aankooppercentage via beschutte werkplaatsen. Helaas is die verplichting niet dwingend en is ze tot op heden niet vervuld. Als de overheden zich alleen nog maar aan hun wettelijke verplichting zouden houden, zou dat al een enorme stap voorwaarts zijn.

Wat zou u willen zeggen tegen een openbare inkoper die met u zou willen samenwerken? Wat zou voor u de ideale opdracht zijn?

In Duitsland haalt de dienstverlener van wie de prijs het dichtst bij het gemiddelde ligt de opdracht binnen. Zo vermijdt men dat bedrijven met verlies gaan werken op soms grote opdrachten, en het zorgt ervoor dat overheden samenwerken met gezonde en gemotiveerde ondernemingen.

Het opdelen van de opdracht in percelen kan welkom zijn voor ondernemingen uit de sociale economie, die niet altijd uitgerust zijn om het volledige voorwerp van de opdracht uit te voeren.

Wij lopen regelmatig vast in het stadium van de inschrijving, wegen een vereiste die we vaak tegenkomen, namelijk dat we moeten bewijzen dat we gelijkaardig werk hebben verricht, voor een bedrag dat minstens gelijk is aan dat van de betreffende opdracht. Die regel zou versoepeld moeten worden want ze sluit deuren voor nieuwe activiteiten of voor omvangrijke volumes voor een nochtans flexibele beschutte werkplaats.

Een laatste te verbeteren element is de lange betalingstermijn door overheidsbedrijven, die soms erg zwaar om dragen is voor onze kas.

TRAVIE asbl
Vaartdijk, 40
1070 Bruxelles
travie@travie.be
T +32 2 526 20 00
F +32 2 526 20 20
www.travie.be