Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Sociale onderneming in de schijnwerper – K-Fête

SINDS 2006 LEVERT K-FÊTE KWALITEITSVOLLE TRAITEURDIENSTEN, MAAR DE ONDERNEMING BIEDT TEGELIJK OOK BEROEPSERVARING IN DE HORECASECTOR AAN PERSONEN DIE HEEL VER VAN DE ARBEIDSMARKT STAAN.

Mijnheer Danero, u bent al twee jaar de directeur van K-Fête. Kunt u ons iets meer over dit project vertellen?

Eigenlijk is K-Fête een Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW) dat in 2007 ontstond in de schoot van La Chom’Hier, een project voor socioprofessionele inschakeling.
La Chom’Hier bestaat al sinds 1984 en vloeit voort uit een burgerinitiatief, namelijk een collectief van militante werklozen van de MOC (de Franstalige christelijke arbeidsbeweging), dat in Schaarbeek alfabetiseringscursussen, lessen Arabisch en een tweedehandswinkel opstart.
In de jaren negentig zet het collectief stappen naar (officiële) erkenning. Het project, dat is ontstaan rond opleiding, is in het verlengde van de alfabetisering uitgegroeid tot een instelling voor socioprofessionele inschakeling (ISPI), met inbegrip van een taakschool - als project voor sociale cohesie - die zich richt op adolescenten die pas in het land zijn toegekomen, permanente vorming, bijscholing en tot slot prekwalificatie.

In 2005 valt de vzw onder een wijkcontract en wordt haar in Laken een gebouw ter beschikking gesteld dat ze vandaag nog altijd betrekt, samen met de werkplaats voor vorming door arbeid Boulot. Er wordt nagedacht over de beste benutting van de locatie, in overeenstemming met de doelstelling inzake sociale cohesie van het project en met de doelgroep, en rekening houdend met de behoeften aan financiële verduurzaming. Zo beginnen de traiteur- en cafetaria-activiteiten in de sociale economie, met het ontstaan van K-Fête, twee jaar later.

De uiteindelijke doelstelling bestaat erin van deze plek een plaats te maken die in het wijkleven verankerd is, die de mensen uit de straat erbij betrekt om voor echte samenhang te zorgen. Bovenop de traiteuractiviteiten hebben we een broodjeszaak en een gezellige cafetaria, en we willen op korte termijn rommelmarkten, concerten en dinnershows verwelkomen.Wat is de sociale impact van uw bedrijf?

Via onze horeca-activiteiten bieden we personen die zeer ver van de arbeidsmarkt staan de mogelijkheid om beroepservaring op te doen. Ons statuut als PIOW zorgt ervoor dat altijd 60% van ons personeel uit de doelgroep komt. Momenteel stellen we vier personen te werk via het statuut van Doorstromingsprogramma (DSP) en drie onder artikel 60. Onze artikel 60-werknemers worden ons bezorgd door het OCMW van Elsene.

We hebben al enkele ’success stories’: onze huidige souschef is bij K-Fête terechtgekomen via ons alfabetiseringskanaal, en van daaruit is hij begonnen als keukenhulp. Onze vorige chef werd aanvankelijk in dienst genomen als keukenhulp met DSP-statuut. Omgekeerd hebben we een keukenhulp aangeworven met artikel 60-statuut, voordat we vernamen dat hij in Senegal directeur van een basisschool was geweest. Gaandeweg hebben we hem dan voorgesteld om alfabetiseringslessen te geven aan de nieuwkomers. Uiteindelijk heeft Chom’Hier hem in dienst genomen als lesgever.


Welke diensten biedt u aan de Brusselse aanbestedende overheden?

Wij bieden de volledige waaier van een traditionele traiteurdienst: : warme buffetten, koude buffetten, ontbijten, menu’s en broodjes. We zijn erg soepel en kunnen ons aan allerlei verwachtingen aanpassen, voor zover we de tijd krijgen om ons goed te organiseren.

We hebben geen bijzondere vereisten wat uren betreft: we kunnen ’s morgens vroeg werken voor de ontbijten, maar ook ’s avonds laat en in het weekend. Ons werkgebied is heel ruim: we gaan soms tot in Waals-Brabant en zelfs Charleroi. Ons aanbod omvat, op verzoek, ook de levering en/of de bediening.
We schenken zo veel mogelijk aandacht aan duurzame producten, maar die aanpak zit nog in zijn kinderschoenen en we willen er in de komende maanden meer op inzetten. Momenteel kopen we onze fruitsappen en koffie bij Oxfam, en onze brood- en banketproducten voor het ontbijtmenu in de boerderij Nos Pilifs.


Welke ervaring hebt u met overheidsopdrachten?

We hebben nog niet veel ervaring met overheidsbestellingen. We werken nog veel via mond-tot-mondreclame binnen onze netwerken ( AID, FEBISP, MOC, ISP, enz.).
We werken regelmatig voor de ACN (Association belge des Praticiens de l’Art infirmier), die ons haar vertrouwen heeft geschonken voor zowel de regelmatige levering van broodjes als voor grote evenementen waarbij een traiteurdienst voor 200 personen nodig is. We werkten al voor de MOC, het Brussels Parlement, Bruxelles Formation, enz.


Welke raad zou u geven aan een aanbestedende overheid die met u zou willen samenwerken?

Ik zou zeggen dat ze ons vroeg genoeg contacteert, om zeker te zijn van een optimale dienstverlening. Hoogdringendheid kan het organiseren van een groot evenement lastig maken. Voor ons is de ideale termijn voor omvangrijke bestellingen één maand. Op verzoek kunnen we uiteraard ons aanbod aanpassen. Variatie, die complexer te beheren is, vraagt ook meer tijd.
Om broodjes te leveren is er uiteraard minder organisatiewerk nodig.


Waarom zou een overheid een beroep op u moeten doen?

Omdat we aangedreven worden door een filosofie van responsabilisering van de werknemers. Zaalverantwoordelijke, keukenverantwoordelijke, verantwoordelijke voor de coördinatie keuken-zaal, commercieel verantwoordelijke: de rollen zijn duidelijk verdeeld en iedereen weet wat hij of zij moet doen. Ook de nieuwkomers krijgen dagelijkse verantwoordelijkheden, die variëren omdat ze met alles in aanraking komen. Onze werknemers zeggen ons: ’Ik voel me nuttig, ik begrijp de zin van mijn werk.’ Hier zijn ze geen ’doelgroep’, ze hebben een verantwoordelijkheid binnen het project.

Sociale restaurant/traiteurdienst La K-Fête
Fransmanstraat, 131 - 1020 Brussel
Contact: Fatima Oukhelle
02/241.32.30
ilde@chomhier.be