Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Sociale onderneming in de schijnwerper – L’Ouvroir

L’OUVROIR, ACTIEF OP HET VLAK VAN INBINDEN, VERGULDEN EN MAILINGS, IS DE OUDSTE BESCHUTTE WERKPLAATS VAN BRUSSEL … MAAR ZE VINDT ZICHZELF VOORTDUREND OPNIEUW UIT.Mijnheer Logghe, u bent de directeur van L’Ouvroir. Kunt u ons iets vertellen over de geschiedenis van deze beschutte werkplaats?

L’Ouvroir is een buitengewone onderneming gespecialiseerd in inbinden. Het is de oudste beschutte werkplaats van Brussel. In 2027 viert onze vzw haar honderste verjaardag.
De vereniging, die in 1927 – tijdens het interbellum – werd opgericht, droeg toen nog de gevleugelde naam ’Ouvroir des Estropiés et Infirmes rééduqués’ (Werkplaats voor gerevalideerde kreupelen en invaliden). De vereniging, die ontstond op initiatief van een groep ouders van personen met een handicap, ving mensen op die kreupel werden tijdens de oorlog.

Boekbinden heeft altijd al deel uitgemaakt van haar activiteiten. Oorspronkelijk was het ook een stoelenmatterij en een schoen- en mandenmakerij.
Nu zijn er bij L’Ouvroir 35 werknemers aan de slag, die verantwoordelijk zijn voor inbinden, vergulden en manuele of geautomatiseerde mailings. Het merendeel van hen werkt er al een hele tijd. Een van onze vergulders doet zijn job al 20 jaar, nadat hij 25 jaar actief was als boekbinder. Bij de mailingdienst viert een van onze werknemers zijn 30 jaar dienst, die samenvalt met zijn vijftigste levensjaar. Hij haalt veel trots uit zijn werk en is blij dat hij zijn knowhow kan meegeven aan de nieuwkomers.

Voor onze werknemers die afkomstig zijn uit het bijzonder onderwijs, gaat hun handicap gepaard met een heel laag kwalificatieniveau. Voor hen is de beschutte werkplaats zowat de enige uitkomst. Daardoor zijn ze nog erg jong als ze hier aankomen en vervolmaken ze een lange loopbaan. De kleinschaligheid van de onderneming laat een geïndividualiseerde begeleiding toe. Die vergroot dan weer de kansen op een goede ’match’ tussen de werkervaring en het profiel van de werknemer. Personen met een handicap zijn in een traditionele context niet altijd in staat hun competenties aan te passen aan de vereisten voor het beroep. Dankzij de geïndividualiseerde begeleiding in een beschutte werkplaats kunnen ze dus hun plaats vinden in de maatschappij.


Welke diensten biedt u overheidsafnemers aan?

Onze activiteitensector die het meest drijft op overheidsdiensten is inbinden. Wij hebben enorm veel klanten bij gerechtshoven, waarvoor de verplichting geldt gerechtelijke beslissingen te laten inbinden, maar ook bij de politiezones, gevangenissen, bij ziekenhuizen (voor opnameregisters), enz. Men zou echter nog meer een beroep op ons kunnen doen voor iets minder gekende diensten: handgemaakte rouwregisters, mappen, kartonnagewerk, enz. Wij kunnen 70 ingebonden boeken per week uitsturen. Om 100 boeken te laten inbinden, vragen we de klant om een termijn van 6 weken. Tussen 2013 en 2014 hebben we onze productiecapaciteit verdubbeld.

Overheden hebben minder interesse in onze mailingdiensten, aangezien besturen vaak een interne postdienst hebben. Wij hebben een afdeling voor manuele mailings en een afdeling voor geautomatiseerde mailings. Wij werken veel voor de ziekenfondsen. We hebben ook een partnership met de post. Wij hebben een capaciteit van 20.000 verpakkingen in folie en 10.000 in envelop per dag.We zijn ons ervan bewust dat – als deze inschakelingsactiviteit wil blijven overleven – de productie zich zal moeten aanpassen aan de markt. Daarom bouwen we een digitaliseringscentrum uit. Dankzij Febrap (de federatie van de Brusselse beschutte werkplaatsen) konden we, via een EFRO-project, business developers inzetten, die ter plaatse zijn gekomen. Zo konden ze kijken wat onze competenties, bereikte resultaten en resources zijn en ideeën omzetten in werkelijkheid.

Wij willen ook digitalisering ’vooraf’ implementeren. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om het scannen van aankoopfacturen van financiële diensten, alvorens ze worden gecodeerd of betaald. Men kan ook een dataverrijkingsoplossing (xml) overwegen om ervoor te zorgen dat het klantensysteem automatisch de digitale gegevens kan verwerken (voorcodering/klassering, enz.). Die dienst is bedoeld om terugkerende of gerichte coderingsstappen, zoals voor enquêtes of aanvraagformulieren, te rationaliseren.Wat is jullie meerwaarde?

Onze snelle reactietijd en onze creativiteit. We hebben een wedstrijd van de dienst Monumenten en Landschappen van Stad Brussel gewonnen voor de herbestemming van de zeilen die aan de stellingen op de Grote Markt hingen. Op die zeilen stonden de huizen die gerestaureerd werden afgebeeld. Dankzij ons collectief (ASPH, MAD Brussels en Pierre-Emmanuel Vandeputte) konden er enkele honderdtallen gezeefdrukte tassen van worden gemaakt. We konden twee modeontwerpers inzetten voor dit ongeziene project, dat misschien aanleiding kan geven tot een langdurig partnership en een voortgezette diversifiëring van onze activiteiten.

Dankzij deze projectoproep weet de dienst Monumenten en Landschappen nu wie we zijn, en sindsdien beheren wij hun mailings. Er was al een offerteaanvraag en de dienst Stedenbouw heeft contact opgenomen met onze bestekopmaker. Er is veel kans dat een eerste opdracht aan ons wordt toegewezen en volgende week ontvangen we nog een prijsaanvraag voor een tweede opdracht. Zo ontstaat er een nieuwe dynamiek: een eerste kans krijgen om je te bewijzen kan toelaten een vertrouwensband te scheppen en de koper ervan te overtuigen dat hij een goede keuze heeft gemaakt.

De beschutte werkplaats is buitengewoon flexibel. Ook voor specifiek werk – waarbij men de bekende wegen moet verlaten – vinden we altijd een oplossing. Binnenkort ontvangen we van de dienst Monumenten en Landschappen een offerteaanvraag voor inventariseringswerk. Inventarisering maakt a priori geen deel uit van onze kerntaken, maar ze doen een beroep op ons omdat ze weten hoe flexibel we zijn. Deze opdracht zullen we ter plaatse laten uitvoeren door onze werknemers.


Hoe kunnen overheidsafnemers overheidsopdrachten toegankelijker maken voor jullie?

Door ons vertrouwen te schenken en ons te leren kennen. Weinig anderen zijn zo flexibel en inventief als wij. Als overheidsafnemers de gewoonte zouden aannemen met hun specifieke vragen naar ons te komen, dan zouden we de kans hebben oplossingen op maat te bedenken voor hen en zodoende onze competenties en activiteiten te diversifiëren. De eerste stap om ons toegang te verschaffen tot overheidsopdrachten, is ons eerst en vooral de kans geven om ons te bewijzen.

Voeg voor alle onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking een beschutte werkplaats systematisch toe aan je shortlist en laat je verrassen!

ETA L’Ouvroir asbl
Bodeghemstraat 78-82a
1000 Brussel
Contact : Damien Logghe
louvroir@skynet.be
02/511.04.17