Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Sociale onderneming heeft de eer – La Ferme Nos Pilifs

IN HAAR MEER DAN DERTIGJARIG BESTAAN HEEFT DIT MAATWERKBEDRIJF ZICH TOEGELEGD OP HET BRUSSELS GROEN EN IS EEN VOORBEELD VOOR HET ECOLOGISCH BEHEER VAN GROENE RUIMTEN.


Benoît Ceysens, u was één van de spilfiguren bij de oprichting van de boerderij "Nos Pilifs". Kunt u ons vertellen in welke context dit initiatief het daglicht heeft gezien?

In 1983 was de vzw "Nos Pilifs" een dagbezigheidscentrum. Vele ouders vroegen zich toen af welke toekomst hun kinderen met een mentale handicap zouden hebben zodra ze volwassen waren. ik heb toen opzoekingen gedaan omtrent de zogenaamde beschutte werkplaatsen. De meeste beschutte werkplaatsen waren eerder voor beroepen in de sector van de warenbehandeling of de verpakking, m.a.w. werken aan de band en zeer repetitief werk. Wij wilden graag iets anders aanbieden. Wij hebben ons gericht op activiteiten met een dimensie van maatschappelijke dienstverlening en hebben eerst de groenteteelt en het grasmaaien ontwikkeld. Wij zijn geleidelijk professioneler geworden en hebben niet minder dans 8 verschillende beroepen binnen de boerderij ontwikkeld.

Van deze 8 beroepen die u hebt ontwikkeld, welke zijn de meest interessante voor de overheidsopdrachten?

Wij zijn sinds 10 jaar een volledig ecologisch tuinbouwbedrijf en tellen 8 teams van 4 tuinmannen. Wij hebben een zeer specifieke vaardigheid ontwikkeld in biodiverse groendaken. We creëren en installeren eveneens ecologische zwembaden en vijvers.
Voor het klassieke aspect hebben we twee tuinarchitecten die de groene zones uitwerken. Wij staan natuurlijk in voor alles wat met basisonderhoud, beplantingen en het plaatsen van omheiningen te maken heeft. Binnen redelijke proporties kunnen we kleine hak- en snoeikarweien uitvoeren. Wij maken allerhande houtconstructies voor tuinen (tuinhuisjes, aanleg van terrassen, verhoogde groentetuinbakken enz.) waarvoor wij uitsluitend gebruik maken van plaatselijk, onbehandeld gelabeld hout. Wij kunnen ook kleine metselwerken uitvoeren.

Wij hebben ook ons eigen tuincentrum waar wij gestart zijn met de kweek van onze eigen plaatselijke en eetbare planten. Wij hebben onlangs de kans gekregen om vijvers in Laken langs de groene wandeling opnieuw aan te leggen voor de teelt van waterkers. Deze witte waterkers wordt verkocht in de boerderij.

Wij hebben ook bakkersproducten en sandwiches. Wij leveren vanaf een bepaalde hoeveelheid. Wij hebben bijvoorbeeld een stockovereenkomst met de gemeente van Sint-Gillis waaraan we de sandwiches leveren voor alle vergaderingen en wij leveren het brood voor de kinderopvangverblijven, scholen en de openbaar bibliotheek van de gemeente Etterbeek.

Wat is uw specificiteit, welke meerwaarde biedt u aan de klanten uit de openbare sector?

Onze ecologische visie is onbuigzaam. Wij gebruiken geen enkel chemisch product bij onze onderhoudswerken, maar enkel thermische onkruidverdelgers. Het is een ecologische kwestie, maar ook goed voor de gezondheid van onze werknemers. Ons hoofdmotief is de biodiversiteit: wij kiezen onze planten omwille van het belang dat ze hebben voor het milieu. Wij werken alleen met lokale planten en inheemse extracten.
Dit kan een handicap vormen voor de overheidsopdrachten, want hoewel voor ons alles bespreekbaar is, sluiten we geen compromissen als het om onze ecologische vereisten gaat. Dit maakt ons daarentegen zeer concurrend om te beantwoorden aan milieuclausules.

Wij hebben geen agressieve prijzen, maar zijn extreem betrouwbare partners: wij zijn reactief en geven ons volledig voor de opdrachten waarvoor wij inschrijven. Wij willen goed werk leveren. Voor elke opdracht wordt een contactpersoon aangeduid. Wij zijn dus altijd bereikbaar en volgen de dossiers persoonlijk op.

Wat is uw ideale opdracht?

Wij hebben bij Brussel Mobiliteit een opdracht binnengehaald die perfect bij ons past: de opdracht was opgedeeld volgens geografische criteria zodat we enkel konden inschrijven voor de zone die voor ons toegankelijk is. Wij hebben zo het onderhoud van een hele reeks kleine parken en pleintjes binnengehaald voor een periode van 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Deze opdracht maakt diversiteit mogelijk, is niet saai, niet technisch te veeleisend en geeft vooral voldoening aan onze medewerkers want het resultaat van hun werk is zichtbaar voor het grote publiek.

Wij hebben eveneens de opdracht binnengehaald m.b.t. het onderhoud van de groene zones van Solvay, in de onmiddellijke nabijheid van de Boerderij. Het gaat om een privé-opdracht maar het is een goed voorbeeld van de manier waarop wij wensen te werken. Wij hebben met hen immers een langdurige partnership kunnen opbouwen. Zo konden we progressief vertrouwenspartners worden en het begrip van gedifferencieerd beheer introduceren. Zeldzame bloemen en ooievaarsnesten hebben zich zo opnieuw in hun park kunnen vestigen.
Langdurige partnerships zijn voor ons belangrijk. Daarom interesseren wij ons in overheidsopdrachten.

Hoe zouden de aanbestedende overheden hun opdrachten voor u toegankelijker kunnen maken?

Over het algemeen is ons in de shortlist opnemen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking altijd een goed idee!

Voor opdrachten voor groene zones zijn milieuclausules voor ons zeer gunstig gelet op onze ecologische aanpak. De opdeling in percelen per geografische zone is ook zeer positief. Het Brussels Gewest staat immers vol sociale ondernemingen die hetzelfde beroep als ons uitoefenen en die, zoals wij, liever binnen een redelijke perimeter werken.

Wat de opdrachten inzake bakkersmateriaal betreft kan men zich afvragen of het niet handig is om de opdracht op te delen als er zeer vroege of zeer verre leveringen zijn, want wij kunnen aan deze vereiste niet voldoen. Een centraal leveringspunt bepalen wanneer geografisch verspreide plaatsen moeten worden gedekt is zeker ook een goed hulpmiddel.

Kortom alles is mogelijk als er de wil aanwezig is om samen met ons een partnershiprelatie op te bouwen!

Boerderij ‘nos Pilifs’:
vzw - onderneming voor aangepast werk
Trassersweg 347 – 1120 Brussel
Tel.: 02/262.11.06
info@pilifs.be