Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Sociale onderneming heeft de eer – vzw ‘La Régie de Quartier’


DIT PIOW [1] WERD TWINTIG JAAR GELEDEN OPGERICHT OP INITIATIEF VAN HET OCMW VAN DE STAD BRUSSEL EN IS ACTIEF IN DE BEROEPEN VAN RENOVATIE VAN GEBOUWEN. HET DOEL VAN DE BUURTREGIE IS OM PERSONEN DIE DOOR TEGENSLAG IN EEN KWETSBARE POSITIE ZIJN BELAND WEER OP DE RAILS VAN TEWERKSTELLING TE HELPEN.Damien Van Wynsberghe, u bent sinds iets minder dan een jaar directeur van de Buurtregie van Brussel. Wat is er zo kenmerkend voor uw PIOW ?

Bij ons personeel onthalen we vooral begunstigden van het OCMW, voor wie de aanwerving in onze onderneming met artikel 60 na een onderbreking in hun carrière een transitie naar duurzame tewerkstelling betekent. Aan het einde van hun overeenkomst via het statuut artikel 60 begeleiden wij hen bij hun verdere tewerkstelling. Hun aanwerving en hun begeleiding gebeurt in overleg met het “inschakelingsteam” van het OCMW. Feitelijk speelt ons PIOW een vormingsrol door middel van tewerkstelling voor deze personen die zich in een periode van socioprofessionele herinschakeling bevinden.


Hoe zou u uw activiteiten beschrijven?

We zijn actief in de bouwsector en meer bepaald in afwerking. Verven, vloeren leggen en gevels verfraaien zijn onze voornaamste activiteiten. Hiervoor zijn uiteenlopende vaardigheden nodig zoals het voorbereiden van muren voor pleisterwerken, het schoonmaken van gevels, het plaatsen van linoleum en vinyl, het leggen van parket en vloeren, het schoonmaken van granito, het installeren van keukens, het leggen van tegels, het voegen van muren, het opknappen van appartementen voor verhuur, het plaatsen van valse plafonds en gipsen tussenschotten, het hangen van deuren (gewone en branddeuren) en het aanbrengen van isolatie (muren en daken).

Wij renoveren vaak appartementen. Onze onderneming telt vier teams (elk team bestaat uit een instructeur en vier arbeiders) en drie administratieve krachten. De procedure voor goedkeuring in klasse 1 loopt. Onze actieradius beslaat de 19 gemeenten van het BHG.

Wat is uw meerwaarde? Waarom moeten we voor uw onderneming kiezen?

Allereerst omwille van onze maatschappelijke meerwaarde! Als klanten uit de openbare sector op ons een beroep doen, dan is dat niet voor onze prijs. Onze prijzen zijn over het algemeen immers marktconform, maar wij zijn niet noodzakelijk minder duur ondanks de subsidies die we krijgen. Dat komt door onze lagere rendabiliteit. Onze klanten zijn door de band genomen eerder gevoelig voor onze opdracht in termen van socioprofessionele inschakeling. Een beroep doen op onze diensten, dat is ook de garantie op een samenwerking met een werkgever die zijn arbeiders niet aan onmenselijke werktempo’s onderwerpt.

Maar daarbuiten zijn we even onverzettelijk over de kwaliteit van het werk. Redelijkerwijs moet er met een iets langere dan gemiddelde termijn rekening worden gehouden, maar er zijn geen verrassingen wat de kwaliteit van de uitvoering van de werken betreft. Wij werken in volledige transparantie. Door middel van dialoog kunnen we onze teams ook versterken als de tijd dringt. Alles is bespreekbaar!


Welke ervaring heeft u met overheidsopdrachten?

De openbare opdrachten maken ongeveer een kwart uit van onze omzet. Wij werken vaak in het kader van wijkcontracten. Meestal halen wij opdrachten binnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Onder andere de gemeente Molenbeek en Net Brussel hebben ons reeds hun vertrouwen gegeven. Wij proberen naamsbekendheid te verwerven bij sociale huisvestingsmaatschappijen die interessante opdrachtgevers zijn voor ons, gezien onze expertise.

Het voorbehouden van de opdracht aan sociale-inschakelingsondernemingen is een goede stimulans voor ons. Wij ervaren wel degelijk concurrentie, maar met bedrijven die zoals wij niet aan sociale dumping doen. En voor de aanbestedende overheid is het een waarborg dat lokale werkkrachten aan het werk worden geholpen.


Beschrijf uw ideale overheidsopdracht!

De ideale opdracht biedt meerdere weken doorlopend werk aan een team van vijf arbeiders. De opdracht voor verfwerkzaamheden die ons bij Net Brussels werd toegewezen was exemplarisch voor ons om verschillende redenen: het ging om een mooie oppervlakte en de opdracht heeft ons gedurende zes maanden doorlopend werk verschaft. Wij hebben flexibel kunnen werken, in een sfeer van vertrouwen met de werfleider die zeer aanwezig was.


Op welke manier zouden overheidsklanten kunnen bijdragen tot het toegankelijker maken van hun opdrachten voor jullie?

Door opdrachten voor te behouden voor sociale-inschakelingsondernemingen natuurlijk, maar breder ook door open te staan voor dialoog en ons niet onder druk te zetten met uitvoeringstermijnen. Een sfeer van vertrouwen met de opdrachtgever is gedurende de volledige duur van de uitvoering van de werken noodzakelijk.

Régie de Quartier de Bruxelles
Rue du Petit Rempart, 7
1000 Bruxelles
info@regiedequartier.be
02/512 47 88

[1De plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW’s) zijn verenigingen zonder winstoogmerk. Zij bieden goederen of diensten aan en hebben eveneens de socioprofessionele inschakeling van moeilijk in te zetten werkzoekenden op het oog. Ten minste 60 % van het totale personeelsbestand van de onderneming bestaat uit werknemers uit de doelgroep. De PIOW-goedkeuring is eigen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.