Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Sociale onderneming heeft de eer – ‘La Serre Outil’


‘LA SERRE OUTIL’ IS EEN MAATWERKBEDRIJF UIT SINT-PIETERS-WOLUWE DAT GESPECIALISEERD IS IN DE TUINBOUW EN WERK BIEDT AAN ZO’N 65 MINDERVALIDE WERKNEMERS

Damien Gautier, u bent sinds 2005 de directeur van het bedrijf voor aangepast werk La Serre Outil. Kunt u ons de context schetsen waarin de onderneming werd opgericht?

La Serre Outil werd in 1980 opgericht om personen met een handicap een mogelijkheid op socioprofessionele inschakeling te bieden. In de jaren 80 zijn er veel beschutte werkplaatsen opgericht rond verwerkings-, verpakkings- en archiveringsactiviteiten enz. Het nieuwe aan la Serre Outil was dat het de mogelijkheid biedt om een fysiek veeleisend beroep in de openlucht uit te oefenen, hetgeen meer aan andere vormen van handicaps is aangepast. Deze activiteiten hebben eveneens de bijzonderheid, naast hun repetitief karakter, dat ze niet te automatiseren zijn, wat de arbeiders een meerwaarde verzekert. En aangezien de dienstverlening bij de klant plaatsvindt ten slotte, krijgen de arbeiders een rechtstreekse feedback en dat is zeer motiverend.


Hoe zou u uw activiteiten beschrijven?

La Serre Outil bestaat uit twintig teams en in totaal zijn we hooguit met 99 werknemers, van wie 65 een handicap hebben waardoor zij niet in een zogenaamde klassieke onderneming kunnen werken.

Wij zijn gespecialiseerd in alle tuinbouwwerkzaamheden, waaronder de aanleg van groene ruimten, bestrating, klein metselwerk, snoei- en kapwerk enz. Wij hebben een officiële goedkeuring van klasse 1 voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken in subcategorie G3 (aanplantingen). Wij zijn ook in staat om kleine wegwerkzaamheden uit te voeren.

Ook beschikken we over een tuincentrum, dat onder meer in het weekend geopend is, en dat vooral dienst doet als verzamelpunt voor de aanvragen voor tuinbouwwerkzaamheden. Uiteraard kunt u er kerstbomen kopen. Wij verkopen 1500 stuks per jaar, zowel aan particulieren als aan ondernemingen, handelaarsverenigingen en overheidsinstellingen.

Wij verplaatsen ons niet erg veel: onze actieradius beslaat ongeveer 5 km rondom ons tuincentrum, binnen de cirkel gevormd door de Sint-Michielslaan, de ring en de snelweg naar Luik. Dit gezegd zijnde, hebben we de neiging om in de winter verderweg gelegen opdrachten te aanvaarden omdat ons opdrachtenboekje dan minder vol staat.

Het is ook om een antwoord te bieden op het uitblijven van tuinieropdrachten in de wintermaanden dat wij een dienstenaanbod voor de verdeling van gemeentebladen hebben ontwikkeld. Zo verzorgen wij reeds de verdeling van de krantjes in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en we staan ervoor open om deze dienstverlening ook aan te bieden in aangrenzende gemeenten.


Welke ervaring heeft u met overheidsopdrachten?

De overheidsopdrachten maken ongeveer één derde van onze omzet uit. Wij nemen een proactieve houding aan ten opzichte van overheidsopdrachten. Wij zijn lid van een organisatie die overheidsopdrachten in het oog houdt en we hebben intern drie mensen die bestekken opmaken en de rendabiliteit van al onze werven opvolgen. Op alle offerteaanvragen reageren die met onze expertise overeenstemmen, is onze strategie.

Wij halen vooral opdrachten binnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met overheidsklanten die ons in hun shortlists hebben opgenomen: de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Oudergem bijvoorbeeld, of de sociale huisvestingsmaatschappijen van Evere en Watermaal-Bosvoorde, zij zijn ook vaste klanten. Dankzij de voorbehouden opdrachten aan bedrijven voor aangepast werk in de toekenningsvoorwaarden, hebben we bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een grote opdracht voor drie jaar binnengehaald. Ook met de gemeente Anderlecht hebben we occasioneel samengewerkt: voor hen hebben we omheiningen geplaatst in het kader van een overheidsopdracht voorbehouden aan bedrijven voor aangepast werk. Normaal gezien gaan we niet zo ver, maar omdat de opdracht in de winter plaatsvond, kwam het ons goed uit om tijdens de voor tuinbedrijven kalme winterperiode op deze opdracht te kunnen rekenen.

Het voorbehouden van opdrachten aan sociale-inschakelingsondernemingen en bedrijven voor aangepast werk is een interessante benadering. Het stelt ons in staat markten aan te boren waar we geen toegang toe zouden hebben en geeft de aanbestedende overheid de kans lokale ondernemingen die laaggeschoolden tewerkstellen die in Brussel leven en er hun loon uitgeven, te steunen. Alleen maar winst voor de plaatselijke economie! Algemeen gesproken merken we dat deze maatregel steeds vaker bij de Brusselse overheidsopdrachten wordt aangewend en dat is goed nieuws!


Beschrijf uw ideale overheidsopdracht!

Voor ons is het ideaal als de opdracht op een redelijk nabijgelegen locatie moet worden uitgevoerd. Het bedrag ligt idealiter tussen de 30 000 en 50 000 euro. De opdrachtgever staat open voor dialoog en er wordt een regelmatige en gevarieerde dienstverlening gevraagd. Als voorbeeld kunnen we aanhalen dat we een bestek hebben ingediend voor een opdracht die ons erg ter harte ging en die jammer genoeg aan onze neus voorbij is gegaan: het onderhoud van de tuinen van het Kasteel Hertoginnedal. Deze opdracht verzekerde immers het hele jaar door werk en besloeg alle soorten vaardigheden, van onderhoud via dolomietbewerkingen tot snoeiwerk. Met ons publiek is het bovendien geruststellend om op een afgesloten site te kunnen werken.


Op welke manier zouden overheidsklanten kunnen bijdragen tot het toegankelijker maken van hun opdrachten voor jullie?

Zoals reeds gezegd is het voorbehouden van opdrachten aan sociale-inschakelingsondernemingen en bedrijven voor aangepast werk een stap in de goede richting.

Tot slot wil ik er graag op wijzen dat het toevoegen van te strenge selectiecriteria zeer nadelig is voor de toegang van deze ondernemingen tot overheidsopdrachten. Als één van de toelatingsvoorwaarden is dat de inschrijvers een bepaald aantal opdrachten boven de 50 000 euro moeten hebben uitgevoerd het voorbije jaar of over bepaalde zeer geavanceerde technische vereisten moeten beschikken, dan is de toegang tot deze opdrachten de facto uitgesloten voor kleine Brusselse ondernemingen.

La Serre Outil
www.laserre-outil.be
Chaussée de Stockel, 377
1150 Bruxelles
info@laserreoutil.be
02/762 80 73