Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Partners - de consulenten sociale clausules van Actiris


SINDS SEPTEMBER 2015 EN DE OPRICHTING VAN EEN SPECIALE HIERAAN GEWIJDE DIENST, HEEFT ACTIRIS ZICH GEORGANISEERD OM DE OPVOLGING VAN DE KWALITATIEVE UITVOERING VAN DE SOCIALE CLAUSULES GEÏNTEGREERD IN DE BRUSSELSE OPDRACHTEN TE VERBETEREN. DAT IS DE OPDRACHT VAN DE "CONSULENTEN SOCIALE CLAUSULES" VAN ACTIRIS.Deze opvolging vertaalt zich in een dubbele begeleiding: enerzijds de begeleiding van de overheden om hun werk te verlichten wat betreft het deel "opvolging van de uitvoering" en hen tegelijkertijd ook op de hoogte te houden. En anderzijds de begeleiding van de bedrijven om hun stappen te vergemakkelijken en een matching te verzekeren tussen hun verwachtingen en de potentiële kandidaten.


De rol van de consulent sociale clausules

De rol van de consulent sociale clausules is instaan voor de opvolging, vanaf de opdracht om met de werkzaamheden te starten tot de volledige uitvoering van de sociale clausule. Gedurende de hele uitvoering van de opdracht is de consulent het unieke contactpunt van de aanbestedende overheid en van de onderneming als het gaat om de sociale clausule.

Concreet kan dit eerst en vooral vertaald worden in het contacteren van de opdrachtnemers om hen de doelstellingen van de sociale clausule voor te stellen en te bepalen hoe aan deze contractuele verplichting kan worden voldaan. Een eerste vergadering, meestal op het terrein, wordt georganiseerd om onder meer de planning van de werkzaamheden te kennen. Als de onderneming reeds stappen heeft gezet m.b.t. de sociale clausule en dus de betrekkingen heeft kunnen identificeren die door een persoon met een sociale clausule kunnen worden ingevuld, is het de bedoeling om samen met deze persoon de functiebeschrijving op te stellen.

De consulent stelt nadien de profielen voor die overeenstemmen met de doelstellingen van de sociale clausule en de verwachtingen van de ondernemingen. Hiervoor doet hij een beroep op de openbare instellingen bevoegd voor beroepsopleiding zoals Bruxelles Formation, de instelling voor socioprofessionele inschakeling of het onderwijs. Geprivilegieerde partnerschappen met deze instellingen creëren, geeft de consulent de mogelijkheid om het hele jaar door personen aan te spreken die hun opleiding voltooien. De potentiële kandidaten worden nadien ontvangen om hun motivatie te evalueren en de kandidaturen worden naar de onderneming gestuurd.


De opvolging van de uitvoering van de sociale clausule

De opvolging van de uitvoering van de sociale clausule gebeurt in nauwe samenwerking met de opdrachtnemer. Vanuit kwantitatief en contractueel oogpunt kan men een overzicht hebben doordat men vooraf de planning van de werf kent, vandaar het belang om de eerste vergadering op het terrein te organiseren en bijgevolg te anticiperen op de toekomstige aanwervingen. De opvolgingsvergaderingen op het terrein (om de twee maanden en in functie van de context van het terrein) geeft de mogelijkheid om reactie te krijgen over de kandidaten aangeworven met de sociale clausule en te bepalen of, ten opzichte van de reeds uitgevoerde stappen, de doelstelling zal zijn bereikt of nieuwe aanwervingen noodzakelijk zullen zijn. De mogelijkheid om zich op het terrein te begeven is dus steeds nuttig en productief. Bovendien worden er opvolgingsvergaderingen, balansvergaderingen van de ervaring in sociale clausules georganiseerd op het einde van de overeenkomst van de kandidaat om een kwalitatieve balans op te stellen en een vervolg buiten de sociale clausule te overwegen.


Nieuwe en goede praktijken: een eerste balans

1. Sterkere nabijheid tussen de ondernemingen en de begunstigden: de mogelijkheid om zich op het terrein te begeven zorgt voor een snelle tussenkomst wanneer er een relationeel probleem optreedt. Voorbeeld: een onderneming heeft ons laten weten dat hij moeilijkheden kent met twee kandidaten aangeworven met de sociale clausule. Na slechts 2 weken werken op het terrein, wilden zij hun overeenkomst al stopzetten. Wij hebben een bemiddeling op het terrein voorgesteld, een gesprek tussen de belanghebbenden werd opgestart en na de oplossingen te hebben geïdentificeerd, zijn de kandidaten nog steeds op het terrein en verloopt hun integratie binnen de teams goed.

2. Balansvergadering van de periode sociale clausule: om een kwalitatieve opvolging van de verwezenlijking van de clausule te garanderen, wordt er voortaan systematisch een evaluatie- en balansvergadering georganiseerd omtrent de inschakelingsperiode. In geval van een zeer positieve periode die echter niet kan leiden tot een verlenging van de overeenkomst, zal het evaluatiedocument kunnen worden gebruikt als aanbevelingsbrief voor het vervolg van de zoektocht.

3. Opvolging korter na elkaar om het doel te bereiken en de aanbiedingen te verkrijgen: de oprichting van een pool gewijd aan de sociale clausules binnen Actiris biedt de mogelijkheid om de ondernemingen te herinneren aan hun verplichting, om een nauwe opvolging te voeren met kennis van de planning en met de steun van de aanbestedende overheid. De aanwezigheid van de consulenten op het terrein laat eveneens toe om andere werkaanbiedingen dan "sociale clausule" te verzamelen door de diensten van Actiris voor te stellen.

4. Versterkt partnership met de opleidingsinstellingen: om heel wat werkzoekenden die aan de criteria van de clausule beantwoorden, te kunnen aanspreken, heeft Actiris zijn samenwerking met de partners, zoals de Beroepsreferentiecentra en de opleidingsinstellingen, versterkt. Om er slechts enkele te noemen: er werden constructieve professionele gebruiken ontwikkeld met Bruxelles-Formation, het BRC IrisTech, Cenforgil, het Centre FAC of de Groep Intro.