Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Partners - FeBISP, de Brusselse sectorale, patronale en associatieve federatie


FEBISP, DE BRUSSELSE SECTORALE, PATRONALE EN ASSOCIATIEVE FEDERATIE VERTEGENWOORDIGT MEER DAN 70 VERENIGINGEN ACTIEF IN DE SECTOREN VAN DE SOCIALE INSCHAKELINGSECONOMIE EN VAN DE SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING (SPI). DEZE LAATSTE SECTOR VERENIGT ONDER ANDERE DE ATELIERS DE FORMATION PAR LE TRAVAIL (AFT’S), DE OPLEIDINGEN VIA TEWERKSTELLING.

De voornaamste doelstellingen die FeBISP nastreeft, zijn de volgende: de belangen van haar leden verdedigen door hen te vertegenwoordigen bij de openbare besturen en hen begeleiden in de meest diverse domeinen (administratief, juridisch, boekhoudkundig, financieel of pedagogisch). Via haar regelmatige werkvergaderingen, haar opleidings- en sensibiliseringsacties en haar institutionele contacten heeft FeBISP een ondersteunende rol en plaatst ze zich binnen de domeinen verbonden met de sociale inschakelingseconomie en de socioprofessionele inschakeling zoals de permanente vorming, de sociale cohesie en de stadsontwikkeling. Een charter, goedgekeurd in februari 2010, bevestigt duidelijk de waarden en algemene principes die FeBISP en haar leden verdedigen in de uitvoering van hun opdrachten (gelijke kansen, inachtneming van de verschillen, burgerschap, solidariteit enz.)..

Wat de socioprofessionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, richten 50 instellingen zich tot laaggeschoolde werkzoekenden door hen dagelijks gratis diensten aan te bieden die de oriëntering, opleiding en beroepskwalificatie beogen. Vanuit statutair oogpunt zijn er vier soorten socioprofessionele inschakelingsoperatoren:
• de Missions locales;
• de opleidingsinstellingen (alfabetisering, basisopleiding, vooropleiding en kwalificerende opleiding);
• de begeleidingsoperatoren;
• de AFT’s, de opleidingen via tewerkstelling.


Er zijn 10 AFT’s die opleidingen via tewerkstelling aanbieden in verschillende professionele sectoren en aanwezig zijn in verschillende Brusselse gemeenten . Zij leiden hun stagiairs op door hen in een reële werksituatie te plaatsen in het kader van activiteiten die binnen de instelling zelf worden georganiseerd en die leiden tot de al dan niet commerciële productie van goederen of diensten.


De algemene doelstelling van de AFT’s is stagiairs toegang geven tot een kwalificerende opleiding of een betaalde job en daarbij bijdragen tot hun maatschappelijke re-integratie. Hiervoor bieden de opleidingen van de AFT’s de stagiairs de volgende mogelijkheden:
• hun algemene kennis opkrikken;
• de kennis, know-how en attitudes verbonden aan het beroep verwerven;
• de theoretische en praktische vereiste basiskennis verkrijgen met het oog op het bezitten van de noodzakelijke vaardigheden voor de kwalificerende opleiding en/of het leerlingwezen en de uitoefening van een beroep in de beoogde beroepssector;
• de verworvenheden van de opleiding aan de realiteit op het werk toetsen en deze verworvenheden ontwikkelen via een bedrijfsstage.De specifieke pedagogie van de AFT’s vormt een essentieel element van deze belangrijke beroepsinschakelingsvoorziening want ze geeft de stagiairs de mogelijkheid om hun professionele vaardigheden op te doen via concrete ervaringen in een reële werksituatie.


Manon Cools
Febisp- APAJ, actief in de bouw- en industriesector in Schaarbeek;
- ARPAIJE, actief in de handels- en horecasector in Elsene;
- BOULOT, actief in de bouw- en industriesector in Laken;
- Centre HORIZON – Les PETITS RIENS, actief in de bouw- en industriesector in Elsene;
- CF BONNEVIE, actief in de bouw- en industriesector in Molenbeek;
- CONVIVIALITES, actief in de bouw- en industriesector in Vorst;
- FOR.E.T, actief in de handels- en horecasector in Vorst;
- IDEE 53, actief in de sociale sector, handels- en horecasector en in de sector « beheer en administratie » in Anderlecht;
- JST, actief in de bouw- en industriesector en in de natuursector in Schaarbeek;
- MOLENBEEK FORMATION, actief in de handels- en horecasector in Molenbeek.