Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Partners – De sociale uitvoeringsclausule voor opleiding, in medewerking met de Team Sociale Clausules bij Actiris!


STEEDS VAKER EN STEEDS REGELMATIGER ZIEN WE EEN SOCIALE CLAUSULE VOOR OPLEIDING TOEGEPAST WORDEN BIJ OPDRACHTEN VOOR DIENSTEN (ZOALS SCHOOLMAALTIJDEN) EN BIJ OPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN. DE TEAM SOCIALE CLAUSULES IS DE SCHAKEL TUSSEN DE OPDRACHTGEVERS EN DE OPLEIDINGSINSTANTIES!


Deze sociale clausule stelt werkzoekenden of jongeren die nog onder de leerplicht vallen in staat om het in het trainingscentrum of op school geleerde in praktijk te brengen. Deze clausule kan op verschillende manieren vorm krijgen, waarbij over het algemeen rekening wordt gehouden met keuze voor de inschrijver.

Heel in het kort kan deze clausule in Brussel de volgende vormen hebben:

  • Alternerend, waarbij jongeren of werkzoekenden twee dagen in het centrum opleiding volgen en drie dagen op het bedrijf doorbrengen;
  • Het jongeren leerlingwezen voor jongeren tot 18 jaar (JLW) of de alternerende bouwopleiding voor werkzoekenden tussen 18 en 25 jaar (ABO);
  • De Individuele Beroepsopleiding (IBO, Nederlandstalig via VDAB) die door een werkgever kan worden gebruikt om een werkzoekende ongeacht zijn leeftijd gedurende een periode van 1 tot 6 maanden op te leiden binnen het bedrijf. Aan het einde van deze opleiding is de werkgever verplicht de leerling een arbeidsovereenkomst aan te bieden van onbepaalde duur;
  • De Instapstage, bedoeld voor jonge werkzoekenden tot 30 jaar met een opleidingsniveau van ten hoogste 2e graad secondair om ervaring op te doen binnen een bedrijf gedurende een periode van 3 of 6 maanden.Na het opstellen van de opdracht licht de Team Sociale Clausules van Actiris de intekenaars in over de verschillende opleidingsmogelijkheden en hun kosten. De cel kan ook samen met de opleidingsaanbieders participeren bij een vergadering bij de lancering van de opdracht en een uitgebreid overzicht geven van de georganiseerde opleidingen en de planning daarvan. Op die manier heeft het bedrijf de meest volledige informatie om het type opleiding te kunnen kiezen.


Tijdens de uitvoering van de clausule begeleidt een vertegenwoordiger van het bedrijf, de ‘begeleider’, de leerling om zo een optimale integratie in het team te bewerkstelligen en om alle informatie te kunnen geven die nodig is om het werk perfect uit te voeren.


In het kader van de controle op de uitvoering van de sociale clausule zal de opleidingsaanbieder belast zijn met het toezien op de overeenstemming tussen het onderwijsprogramma en de uitgevoerde taken. De aanbestedende dienst is verantwoordelijk voor het toezicht op de effectieve uitvoering van de sociale clausule.Stéphanie Leclercq
Team Sociale Clausules bij Actiris