Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Partners - Actiris en Bajart, een geslaagd voorbeeld van begeleiding bij de uitvoering van sociale clausules

NICOLAS DE PREMARE, ADVISEUR SOCIALE CLAUSULES BIJ ACTIRIS, TREKT LESSEN UIT ZIJN BEGELEIDING VAN DE FIRMA BAJART EN HAAR SUCCESVOLLE ERVARINGEN MET DE SOCIALE INSCHAKELINGSCLAUSULE.De samenwerking met Bajart begon in januari 2017 toen we gecontacteerd werden voor de renovatie van het Toonetheater, een bouwwerf met een sociale clausule. Ik kende die firma niet. Onze pool had nog nooit met hen samengewerkt. De aanvraag betrof een hulpmetser om op te nemen in de teams ter plaatse. Na een selectie met vijf kandidaten werd één van hen in dienst genomen.

Tijdens mijn bouwplaatsbezoek, om een tussentijdse balans op te maken over de inschakeling van de aangeworven arbeider, kon ik vaststellen dat hij zich heel goed in de teams geïntegreerd had en dat de werfleider heel tevreden was over het geleverde werk maar ook over de houding van de arbeider.

Daarna contacteerde Bajart me opnieuw voor andere bouwwerven met sociale clausules. Deze keer vroegen ze om een kraanman, een bekister en een metser.

Totnogtoe is de samenwerking altijd constructief en efficiënt verlopen. Bajart was altijd heel duidelijk over de profielen die het nodig had. Bovendien hebben ze nooit slechte wil getoond, zelfs al gaat het onmiskenbaar om een contractuele verplichting. De kandidaten werden mij aangereikt door de partners waarmee ik gewoonlijk samenwerk, zoals BRC Bouw of Construcity.


Naar mijn gevoel is de goede uitvoering van de sociale clausules met Bajart het resultaat van verschillende elementen.

Een gedetailleerde jobfiche

De jobfiche is gedetailleerd: de door de arbeider uit te voeren taken worden erin gepreciseerd, de duur van de overeenkomst en de gewenste begindatum zijn vooraf gekend. Bajart geeft de indruk bestudeerd te hebben welk(e) profiel(en) ze in hun teams kunnen integreren. Vaak melden de aan de verplichting van de sociale clausule onderworpen bedrijven ons dat ze iemand nodig hebben, zonder verdere preciseringen: bijvoorbeeld, een firma vraagt ons een arbeider voor ruwbouwwerken zonder te vermelden of die persoon metselwerk dan wel bekistingswerk zal moeten verrichten...

Betrokken gesprekspartners

De selectie van kandidaten verloopt uiteraard makkelijker als het gezochte profiel duidelijk is. Erg belangrijk bovendien is dat de firma snel reageert en de technisch directeur rechtstreeks betrokken is bij de uiteindelijke keuze. Sommige bedrijven hebben immers de neiging de keuze van de kandidaat enkel over te laten aan de werfleider. De gesprekken hebben altijd plaatsgevonden op de desbetreffende Brusselse bouwwerven en in aanwezigheid van een werfleider en de technische directeur.

Zeer goede feedback

Feedback over de kandidaten is van essentieel belang want naast het feit dat die feedback doorgegeven kan worden aan de voorgestelde kandidaten kunnen we zo ook de rekruteringsgewoonten van de firma beter leren kennen. Zo heb ik mijn zoektocht niet enkel gebaseerd op de technische kennis maar ik hield ook rekening met de attitudes. Ik voelde snel aan dat Bajart veel belang hechtte aan het gedrag.

Een integratie-inspanning

Tijdens de bouwwerfbezoeken kreeg ik bevestiging dat de aangeworven arbeider niet ’in het water was gegooid’: hij werd begeleid, wat noodzakelijk is om van de sociale clausule een positieve ervaring te maken. De feedback van de arbeiders was uitstekend, ze voelden aan dat ze net als de andere arbeiders als een werknemer van Bajart werden beschouwd.

Doorlopende opvolging

Over het algemeen blijven we contact hebben met Bajart: het stopt niet zodra de arbeider in dienst is genomen. Bajart had een aantal vragen over het contract, de verloven, de financiële voordelen waarop het eventueel recht had. De firma had al sociale clausules uitgevoerd maar enkel in Wallonië, dus ik heb de tijd genomen om hen toe te lichten hoe de sociale clausules hier in Brussel verlopen. Door snel te reageren op hun vragen heb ik een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen. Bovendien waren zij altijd beschikbaar en alle informatie werd me tijdig bezorgd, wat de opvolging van de uitvoering van de sociale clausule veel makkelijker maakt.