Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Team Sociale Clausules bij Actiris

De opdracht inzake de Team Sociale Clausules bij Actiris vloeit voort uit de omzendbrief van 4 oktober 2012 betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze opdracht omvat de volgende elementen:

-  De gewestelijke ION’s, de gemeentes en iedere andere instelling die functioneel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering afhangt over deze omzendbrief informeren en de toepassing ervan promoten.
-  De aanbestedende overheid, naargelang van haar behoefte, helpen bij het kiezen van de sociale clausule die het meest geschikt is voor de betrokken opdracht, bij het formuleren van de clausule of bij het nalezen ervan.
-  Het uitvoeren van een prospectieve analyse van de toekomstige opdrachten van de aanbestedende overheid.
-  De “klassieke” ondernemingen en de sociale-inschakelingsondernemingen die een sociale clausule moeten opnemen, informeren: algemene informatie verstrekken over de sociale clausule, het doel van de sociale clausule, de tewerkstellingsmaatregelen en de verschillende opleidings- en stagemogelijkheden.
-  De Team Sociale Clausules bij Actiris werkt eveneens als schakel tussen de bedrijven en de opleidingsoperatoren in geval van een opleidingsclausule, en tussen de bedrijven en de rekruteringsconsulent van de dienst Advies en Rekrutering in geval van een inschakelingsclausule.
-  De matching van de kandidaten voor de werkaanbiedingen in het kader van de sociale clausules.
-  De opvolging van de overheidsopdrachten met een sociale clausule en de ondersteuning van de aanbestedende overheid met het oog op een doeltreffende toepassing van de sociale clausule.

Deze opdracht wordt uitgevoerd in partnership met SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et bruxelloises), de overkoepelende federatie voor de sociale-inschakelingsondernemingen.

Contact:


Stéphanie Leclercq
Select Actiris - Coordinatrice transversale clauses sociales

Tél. 02 505 79 79
Gsm +32 492 55 88 80
sleclercq@actiris.be
Boulevard Anspach 65
1000 Bruxelles