Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Nuttige links

Nuttige links

Actiris

SAW-B

duurzaamaankopen.be
Op deze website vindt u gegevens over milieu- en sociale aspecten van een groot aantal producten en diensten. Op deze wijze wordt aan aankopers een belangrijke ondersteuning geboden bij het in aanmerking nemen van duurzame ontwikkeling als criterium bij overheidsopdrachten.

publicprocurement.be
De website publicprocurement.be is de portaalsite van de Cel Overheidsopdrachten van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Hier vindt u algemene informatie over overheidsopdrachten.

sustainable-procurement.org
Deze website biedt bronmateriaal over duurzame overheidsopdrachten aan uit verschillende Europese landen. Dit gaat van wetgeving over actieplannen tot typedocumenten en concrete voorbeelden.

Buying Social!
Buying Social! is de leidraad van de Europese Commissie voor ’sociale’ aankopen.

AchACT
Hier vindt u de handleidingen AchACT en EcoConso, specifiek voor het ecologisch en sociaal verantwoord aankopen van kleding.

Leefmilieu Brussel

VDAB

ALGEMENE INFORMATIE OVER OVERHEIDSOPDRACHTEN

portaalsite van de federale overheid

De website van de FOD P&O ter ondersteuning van de andere federale overheidsdiensten

De website overheidsopdrachten van de Kanselarij van de Eerste minister