Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Partners - FEBRAP


FEBRAP is de Brusselse federatie van maatwerkbedrijven. Haar doel bestaat erin de tewerkstelling van personen met een handicap te stimuleren, onder ander door promotie te voeren. Daarom informeert en sensibiliseert ze al vele jaren de Brusselse aanbestedende overheden. Ze heeft bijvoorbeeld verscheidene instrumenten ontwikkeld om overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor de 1500 buiten-gewone werknemers uit deze sector van de sociale economie. Meer details op de website www.onzestieluwsteun.be.De taak van de maatwerkbedrijven bestaat erin de beperkingen van personen met een handicap te omzeilen, om zo het echte vermogen van iedereen op de voorgrond te brengen via een geschikte werkorganisatie en aangepaste instrumenten. Deze ondernemingen stellen alles in het werk opdat iedereen een nuttige en bezoldigde taak zou hebben, en op die manier een plaats zou vinden in de samenleving. Kernwoorden van de sector zijn flexibiliteit, aanpassing en het overstijgen van grenzen.
Maatwerkbedrijven: partners voor ethischer overheidsopdrachten
Maatwerkbedrijven toegang verschaffen tot overheidsopdrachten is een nieuwe socio-economische uitdaging. Met een beetje innovatief denken is het mogelijk nieuwe perspectieven te bieden aan deze niche binnen de duurzame economie. De gemeente Anderlecht heeft bijvoorbeeld de gok gewaagd om geen referenties te vragen, opdat een maatwerkbedrijf zou kunnen inschrijven voor haar overheidsopdracht voor de verdeling van het gemeenteblad. Resultaat: 10 jobs voor personen met een handicap, en burgers die tevreden zijn over het geleverde werk! Bekijk de video.
Het beheersen van actuele beroepen vormt een grote troef van de sector, alsook het enorme vermogen om zich aan de meest uiteenlopende vragen aan te passen. De vragen analyseren, ze becijferen, de productieteams organiseren met inachtneming van de vaardigheden van elkeen: dat is de uitdaging van elke dag voor de maatwerkbedrijven. Alles is mogelijk als men zich maar goed organiseert en de teams aan de specifieke noden aanpast, of een antwoord vindt met behulp van specifieke tools, eventueel machines. Voor bepaalde opdrachten kan overwogen worden samen te werken met andere ondernemingen uit de sociale economie.Instrumenten voor de Brusselse aanbestedende overheden
Elke overheidsopdracht heeft specifieke kenmerken en elk van de Brusselse maatwerkbedrijven beschikt over specifieke vaardigheden en ervaring. Daarom heeft FEBRAP verscheidene instrumenten ontwikkeld ten behoeve van de aanbestedende overheden.
Als de bestelbon of het bestek al opgesteld zijn en het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, kan FEBRAP deze documenten bezorgen aan maatwerkbedrijven die op de vraag kunnen ingaan.

FEBRAP biedt ook aan om opdrachtgevers en verantwoordelijken van technische en administratieve diensten te komen ontmoeten bij elke Brusselse instelling die overheidsopdrachten uitschrijft. Tijdens zo’n bijeenkomst bespreken we de mogelijkheden voor samenwerking tussen de aanbestedende overheden en de maatwerkbedrijven, en bekijken we hoe overheidsopdrachten toegankelijker kunnen worden gemaakt voor werknemers met een handicap. Via dergelijke besprekingen kunnen we ook vooruitlopen op de beroepen van morgen die de maatwerkbedrijven kunnen uitbouwen om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de aanbestedende overheden.
Totnogtoe hebben al 14 Brusselse gemeenten deze sessie georganiseerd. Er werden bijna 220 ideeën voor samenwerking opgelijst!
Tot slot coördineert FEBRAP de website www.onzestieluwsteun.be (FR: www.onsadapte.be), waar de aanbestedende overheden technische fiches met een beschrijving van de leveringen, diensten en werken die relevant zijn in het kader van een samenwerking met de maatwerkbedrijven, tips om opdrachten toegankelijker te maken voor maatwerkbedrijven, referenties, en een zoekmotor waarmee men maatwerkbedrijven kan zoeken per activiteitssector of per locatie. Men vindt er ook de contactgegevens om rechtstreeks een beroep te doen op de diensten die FEBRAP aan de Brusselse aanbestedende overheden aanbiedt.