Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Partners - de Febrap heeft een nieuwe bundel technische fiches van de BW

DE FEBRAP HEEFT EEN NIEUWE BUNDEL TECHNISCHE FICHES VAN DE BRUSSELSE BESCHUTTE WERKPLAATS. EEN HEEL NUTTIG INSTRUMENT TIJDENS DE PROSPECTIEFASE!

De Brusselse beschutte werkplaatsen bieden u talrijke diensten en producten aan die het voorwerp zouden kunnen vormen van sommige van uw overheidsopdrachten. De FEBRAP (de overkoepelende federatie) heeft een nieuwe bundel technische fiches uit, die per soort opdracht alle nuttige informatie bevatten die in de prospectiefase van pas komt. .

In die fiches vindt u onder andere de capaciteiten van de structuren, hun referenties en ook contactgegevens om hen rechtstreeks te raadplegen.

Maar u vindt er ook tips om uw overheidsopdrachten toegankelijker te maken. Die adviezen verschillen naargelang het soort opdracht. Bijvoorbeeld: de sociale clausule die de opdracht voorbehoudt, kan enkel aangeraden worden als er in de sociale economie voldoende dienstverleners zijn die een offerte voor u kunnen indienen. Deze clausule wordt dus aangeraden voor een opdracht inzake drukwerk maar niet voor een opdracht inzake tuinbenodigdheden bijvoorbeeld.

U kunt uw overheidsuitgaven omvormen tot beleidsinstrumenten om de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt te helpen. Deze ondernemingen - in feite vzw’s - zijn betrouwbare en competitieve handelspartners, die zorgen voor de beroepsinschakeling van buitengewone werknemers. Werk bieden aan 1450 personen met een handicap, dat is de uitdaging die zij elke dag aangaan met bijna 400 begeleiders.

Dankzij deze technische fiches vindt u onder hen professionele en zeer bekwame partners die tegemoetkomen aan uw noden, met hetzelfde professionalisme en dezelfde kwaliteit als een "klassiek" bedrijf.

Download de pdf met de technische fiches in het Nederlands hier
Download de pdf met de technische fiches in het Frans hier