Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondeneming - Manus

MANUS IS EEN SOCIAAL ECONOMISCH DIENSTVERLENEND BEDRIJF EN WORDT OOK ZO BESTUURD. DOOR PROFESSIONALITEIT ALS DOEL VOOROP TE STELLEN WIL MANUS EEN KWALITATIEVE EN DUURZAME DIENSTVERLENING AAN AL ZIJN KLANTEN VOORZIEN.


Ons bedrijf werkt enerzijds aan buurtbeheer; dit is een zakelijk project dat kwaliteit van de buurt als doel vooropstelt. Anderzijds werken wij aan duurzame tewerkstelling. Manus werkt met langdurige werkloze en laaggeschoolde arbeiders. Deze personen genieten van opleiding en begeleiding op de werkvloer ondersteund door ervaren werfleiders. De bedrijven die deel uitmaken van Manus zijn erkend als sociale werkplaats of lokale diensten economie project.


Ervaring

Een spreekwoord zegt ‘ervaring is de beste leerschool’ en daar gaan we voor. We steken de handen uit de mouwen op drie grote domeinen: Groenaanleg en –onderhoud (aanplanten en snoeien, onkruidverwijdering, onderhoud van daktuinen, algemeen groenonderhoud), klussen en renovatie (plaatsen van afsluitingen, herstellen van straatmeubilair, zachte renovatie van appartementen van sociale huisvestingsmaatschappijen) en algemeen onderhoud van het openbaar en semi-openbaar domein (verwijderen van zwerfvuil, schoonmaak van sociale huisvesting, toezicht op afvalsystemen, onderhoud van braakliggend terrein).


Toekomst

We willen de volgende jaren een maximale focus leggen op schoonmaak. Manus voert al sinds zijn ontstaan schoonmaakopdrachten uit. De sector schoonmaak van Manus is gespecialiseerd in drie deelsectoren: schoonmaak van gemeenschappelijke delen, industriële reiniging en kantoorreiniging. Daarnaast hebben we specifiek ervaring in reiniging van feest- en theaterzalen, scholen, reiniging van ondergrondse garages en parkings, verwijderen van graffiti, verwijderen van zwerfvuil en sluikstort op openbaar- en semiopenbare terreinen.


De laatste twee jaar hebben we ons gespecialiseerd in het reinigen van ramen met een osmosemachine. Hierbij verwijderen we hardnekkig vuil op onbereikbare plekken op hoogte zonder het gebruik van vervuilend product. Deze unieke combinatie is speciaal samengesteld voor onze klanten en wordt enorm gewaardeerd bij onze huidige opdrachtgevers.
Door regelmatig en duidelijk overleg met de klant, een nauwe interne opvolging en strikte bijsturing op het terrein, weten we hoe belangrijk het is om in te spelen op de behoeftes en noden van de klant en hebben we al heel wat ervaring opgebouwd om deze opdracht goed uit te voeren en klachten te voorkomen.
Competentiemanagement en opleiding

Elke Manusser heeft een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en een werfleider die als coach fungeert. In een uitgewerkt systeem van competentiemanagement volgen we iedereen van nabij en werken we een traject op maat uit voor elke medewerker. We starten steeds vanuit een assessment bij indienstname, waarbij we een soort foto maken van de aanwezige capaciteiten en werkpunten. Hiermee gaan de werfleiders, managers, arbeidsbegeleiders en jobcoach aan de slag via observaties op de werkvloer, functionerings-, evaluatie- en POP-gesprekken. Samen met de nodige bijsturingen en opleidingen trachten we de medewerkers zo goed en zo snel mogelijk klaar te stomen voor een start naar een nieuwe carrière: een job in het reguliere arbeidscircuit. Op deze manier maken we letterlijk plaats vrij om kansen te bieden aan andere mensen die de handen uit de mouwen willen steken bij Manus.
Opleidingen zijn binnen het competentieverhaal zeer belangrijk. Iedereen krijgt opleidingen op maat van zijn of haar fase in het doorstroomtraject. Het gaat dan zowel over vaktechnische als over theoretische of sociale opleidingen. Een greep uit het aanbod: schoonmaaktechnieken, plantenkennis, klantvriendelijkheid, Nederlands, veiligheid op de werkvloer, enz.
Ook onze omkadering krijgt permanent de kans om bij te scholen. Hier worden naast vaktechnische vervolmakingscursussen, ook opleidingen aangeboden rond coachen & motiveren, functionerings- en evaluatiegesprekken, begeleiden op de werkvloer, conflicthantering, enz. Bovendien zijn er nog opleidingen EHBO (nijverheidshelper) en VCA.

Manager: Michel de Meûter
Scheikundigestraat 34-36
1070 Anderlecht
tél: 02/520.05.40
fax: 02/520.12.40
michel.demeuter@manus.tv
www.manus.tv
tva: 828.752.657