Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Partners - Controle van de uitvoering van de sociale clausule: verbetering van de beoogde maatregel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DE SOCIALE CLAUSULES IN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN ZIJN ÉÉN VAN DE ONTWIKKELDE INSTRUMENTEN OM DE INZETBAARHEID TE VERBETEREN VAN PERSONEN DIE VER VAN DE ARBEIDSMARKT ZIJN VERWIJDERD. DE CONTROLE VAN HUN UITVOERING IS EEN BELANGRIJK PUNT VAN DE MAATREGEL. ZONDER DEZE CONTROLE ZOU DE SOCIALE CLAUSULE IMMERS SLECHTS EEN GOEDE INTELLECTUELE OEFENING ZIJN !


De sleutel tot welslagen

Om de sociale clausule zo goed mogelijk uit te voeren, moet er aan meerdere voorwaarden worden voldaan :
Een weging van de clausule die rekening houdt met de aard van het werkveld en de uit te voeren taken ;
Een doeltreffende coördinatie tussen het openbaar bestuur, de onderneming en de tewerkstellings- en opleidingsoperatoren ;
De controle van de uitvoering die erop gericht is zich ervan te vergewissen dat de onderneming de contractuele voorwaarde die ze heeft aanvaard door de offerte in te dienen, naleeft en na te gaan of de persoon in inschakeling of in opleiding de best mogelijke begeleiding in het werkveld krijgt.
De communicatie tussen de verschillende actoren is essentieel om de sociale clausule correct uit te voeren.


De fases

De controle van deze uitvoering moet in verschillende fases van de opdracht geschieden en start reeds bij de voorbereiding van het bestek door er de volgende documenten aan toe te voegen :
Een evaluatieformulier van het uitgevoerde werk dat door de persoon in inschakeling en door de onderneming moet worden ingevuld ;
Een aanwezigheidslijst die moet worden ingevuld naargelang de door de persoon in inschakeling gepresteerde dagen ;
Een fiche met alle gegevens van de begeleider van de kwetsbare doelgroep in het werkveld.
De lanceringsvergadering tussen de onderneming en de aanbestedende overheid zal dé gelegenheid zijn om te herinneren aan de verplichtingen inzake sociale clausules en om te verduidelijken dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Team Sociale Clausules bij Actiris de voornaamste actor is om de onderneming te steunen in al haar stappen om de clausule uit te voeren : selectie van kandidaten die overeenstemmen met het gewenste profiel, informatie over de verschillende stagemogelijkheden en coördinatie met de opleidingsoperatoren.

Tijdens de wekelijkse werkveldvergadering zal de aanbestedende overheid een kopie van de arbeidsovereenkomst ontvangen en de aanwezigheidslijst van de personen met een sociale clausule in het werkveld bekijken. De aanbestedende overheid zal tevens kunnen vragen om hen te ontmoeten. In geval van een uitbesteding van schoonmaakdiensten, bijvoorbeeld, zal een persoon die in het schoongemaakte gebouw werkt de aan- of afwezigheid van de persoon in opleiding (of in inschakeling) kunnen vaststellen.

Aan het einde van de uitvoering van de sociale clausule zal er een evaluatie van de sociale clausule worden gerealiseerd door de persoon die deze heeft uitgevoerd en door de onderneming, en dit met de hulp van Actiris. Een attest van goede uitvoering zal door de aanbestedende overheid worden afgeleverd in geval van totale uitvoering.


De steun van Actiris : iets nieuws !

Bovendien handelt Actiris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter ondersteuning van de aanbestedende overheid : naast de reeds afgeleverde informatie m.b.t. de aanwervingsperiodes, zullen inspecteurs weldra met hun bezoeken op de werkvelden beginnen, en dit buiten de wekelijkse vergaderingen. Ze zullen nagaan of de personen die met een sociale clausule zijn aangeworven, wel degelijk op het werkveld zijn en dat ze de taken uitvoeren die door de onderneming werden vermeld. Deze inspecteurs inzake “sociale clausules” zullen eveneens deelnemen aan de evaluatie van de prestaties aan het einde van de uitvoering.
De Brusselse aanbestedende overheid moet als opdrachtgever zowel de uitvoering van de sociale clausule als de vooruitgang van de bestelde werkzaamheden of diensten nagaan. Het betreft immers een contractuele clausule die moet worden nageleefd. De Brusselse aanbestedende overheid zal evenwel niet alleen staan t.a.v. deze verplichting, aangezien Actiris alle nodige informatie zal bezorgen dankzij zijn instrumenten en zijn bezoeken op het terrein.

Stéphanie Leclercq
Team Sociale Clausules bij Actiris
sleclercq@actiris.be