Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale onderneming - AFT Boulot

DOMINIQUE MASQUELIER, DIRECTEUR VAN AFT [1] BOULOT, EN SALOUA EL FASSI, PEDAGOGISCHE COÖRDINATRICE, GEVEN HUN VISIE OP DE ONDERNEMING DIE ZIJ BEHEREN. GEVESTIGD TE LAKEN TRACHTEN ZE JONGEREN DIE SOMS AAN DE RAND VAN DE MAATSCHAPPIJ LEVEN, OPNIEUW IN TE SCHAKELEN VIA OPLEIDINGEN IN AFWERKING EN SCHRIJNWERK.


Hoe is AFT Boulot ontstaan en welke evoluties stellen jullie vandaag vast?

AFT Boulot is in 1983 opgericht. De vzw is ontstaan met het idee dat het mogelijk is om voornamelijk jongeren die de school vroegtijdig verlaten, delinquenten en ex-gedetineerden opnieuw in de maatschappij in te schakelen en via een opleiding in afwerking een vooruitzicht op werk te geven. Hoewel het publiek vandaag sterk gediversifieerd is door de uitbreiding naar o.a. nieuwkomers en meer recent werklozen, bestaat bijna 20% van de stagiairs uit personen in de marge van de maatschappij, delinquenten en ex-gedetineerden. Bij alle evoluties stellen we vast dat de stagiairs meer interesse hebben in het zelfstandigestatuut waarmee ze hopen hun eigen werk te creëren in een sector waar de professionele toekomstperspectieven niet meer zo evident zijn.


Welke activiteiten worden er ontwikkeld?

De eerste doelstelling van de onderneming is de opleiding. Er worden continu 30 stagiairs opgeleid, waarvan 24 in afwerking en 6 in schrijnwerkerij. De opleiding in afwerking duurt 18 maanden, de schrijnwerkeropleiding 10 maanden.
De stagiairs in afwerking zijn onderverdeeld in twee ploegen die om de andere week theoretische lessen en werven afwisselen. Zo kan de onderneming permanent een team van 12 stagiairs en 4 opleiders op de werf hebben. Het aanbod dekt alle afwerkingsactiviteiten m.u.v. speciale technieken.
De opleiding in schrijnwerkerij heeft bijna uitsluitend betrekking op het plaatsen van timmerwerk (incl. de bewapening van deuren).
Er kan uitzonderlijk ook maatwerk worden verricht (deuren van ongewone afmetingen, trappen enz.).

Om welke redenen zou een openbare opdrachtgever ervoor kiezen om met Boulot in zee te gaan?

Door op ons een beroep te doen, biedt de aanbestedende overheid een opleidingskans aan personen die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn om hen zo misschien (opnieuw) op de arbeidsmarkt te kunnen inschakelen.

Anders gezegd, onze onderneming biedt met zijn aanwezigheid op de werf stabiliteit: we werken niet op meerdere gelijklopende werven, we nemen geen werk aan als we dat niet aankunnen. Bijgevolg wordt de werf pas verlaten wanneer die volledig is afgewerkt.

Tussen de opdrachtgever en de vereniging kan een vertrouwensrelatie worden opgebouwd: onze offerte is duidelijk. Als er iets stroef loopt, lossen wij het op. Zo was er een schildersbedrijf dat spotprijzen aanbood en de opdracht binnenrijfde om vervolgens aan de opdrachtgever te melden dat de muur geen vlak oppervlak had en er een laag plamuur moest worden aangebracht alvorens te schilderen. Dit strookte niet met de offerte en de opdrachtgever heeft zich hieraan moeten aanpassen! Dit is bij ons ondenkbaar.
Onze vier opleiders die het werk van de stagiairs omkaderen hebben elk minstens tien jaar ervaring in het beroep. Het zijn echte professionals waarop we kunnen vertrouwen. Zij zullen geen toegevingen doen op de kwaliteit van het geleverde werk.


Wat is voor jullie de ideale opdracht?

We zijn voor openbare aanbestedingen niet officieel erkend als aannemer, maar nemen geen opdrachten aan die het bedrag de 75.000 euro overschrijden, via onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking (OZB). Het eerste criterium waarop we ons baseren om onze werven te kiezen is de pedagogische relevantie. De opleiding blijft onze prioriteit, nog vóór de rentabiliteit.
We werken regelmatig samen met het Centrum voor Stadsvernieuwing van Anderlecht. Zij zijn een voorbeeldige opdrachtgever. Over het algemeen behouden de redacteurs hun aanbestedingen voor de sociale inschakelingseconomie om zo hun stadsvernieuwingsopdracht te combineren met een maatschappelijke meerwaarde. Het voorbehouden van de opdracht is bovendien een sociale clausule [2] die we steeds vaker tegenkomen in de opdrachten die we binnenrijven. Het biedt ons meer kansen om opdrachten toegewezen te krijgen. Het is een opdrachtgever die bedreven is in de samenwerking met de sociale economie en overtuigd is van de meerwaarde ervan. Het is een troef voor ons aangezien hij zich niet uitsluitend blind staart op het prijscriterium en begrip heeft voor onze iets langere termijnen (bovendien gecompenseerd door onze prijzen die iets onder de marktprijs liggen). Tegelijk zijn ze ook veeleisend voor de kwaliteit van het geleverde werk, wat natuurlijk integraal deel uitmaakt van de opleiding van onze stagiairs.

AFT Boulot
Directeur: Dominique Masquelier
Fransmanstraat, 131
1020 Bruxelles
Tel : 02 217 24 62
boulot.asbl@scarlet.be
www.boulotasbl.be

[1De “ateliers de formation par le travail” (ateliers voor opleiding door tewerkstelling) zijn ondernemingen met een vzw-statuut. hun eerste doelstelling is de opleiding van een publiek dat verwijderd is van de arbeidsmarkt.

[2We spreken van een clausule, hoewel het in werkelijkheid een toelatingsvoorwaarde is.