Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondernemingen - Fobagra

IN HAAR MEER DAN 25-JARIGE BESTAAN IS DEZE VZW DIE STRIJDT TEGEN DE DIGITALE KLOOF EEN REFERENTIE GEWORDEN IN BRUSSEL, MET NAME VOOR HET BEHEER VAN OPENBARE COMPUTERRUIMTES.
Welke zijn de mijlpalen in de geschiedenis van Fobagra?

Fobagra werd eind jaren 90 opgericht door een kleine groep verenigingen uit de sector van de socio-professionele inschakeling en door twee scholen voor alternerend leren, die over een gemeenschappelijk instrument wilden beschikken voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ook bekend als ICT). We ontwikkelden een deelcentrum van IT-middelen, namelijk een informaticazaal met één en vervolgens twee technische lesgevers die het publiek van de socioprofessionele inschakelingscentra inwijdden in de IT-tools. Mettertijd zijn we ons zo gaan specialiseren in de toegang tot en de opleiding voor ICT voor zoveel mogelijk mensen. Momenteel bouwen we partnerships uit met spelers uit de socio-educatieve sector opdat zij op dit vlak sterker zouden staan: socioprofessionele inschakeling, alfabetisering, alternerend leren, OCMW’s, open jeugdwerk, derde leeftijd, gemeenten, enz. Concreet bieden we opleidingen aan het publiek van de verenigingen en scholen of aan het verenigingspersoneel. We stellen ook uitgeruste informaticazalen ter beschikking en beheren openbare computerruimtes.


Hoe zou u uw sociale impact samenvatten?

Onze sociale impact is tweeledig. Via ons inschakelingsproject bieden we ons personeel een algemene opleiding aan (een breed gamma aan computerprogramma’s onder de knie krijgen, preventief maintenance aanleren), en we werken ook aan hun pedagogische en communicatievaardigheden. Zelfs al vinden ze geen job als animator-lesgever in de multimedia, ze kunnen toch makkelijk een niet-gespecialiseerde functie vinden waar hun veelzijdigheid sterk gewaardeerd zal worden. Na een stigmatiserende voorgeschiedenis zorgt dit voor een boost van hun zelfvertrouwen. Te meer omdat ze, doordat ze lesgevers worden, in het kamp terechtkomen van hen die anderen helpen. Door openbare computerruimtes (OCR’s) op te zetten engageren we ons tegelijk in de strijd tegen de digitale kloof. De voornaamste meerwaarde van OCR’s is de gebruikers zelfstandig te maken via individuele of groepsbegeleiding.

Welke ervaring hebt u met overheidsopdrachten?

Algemeen beschouwd vormen offerteaanvragen een uitstekende katalysator voor de problemen die met bureaucratie samenhangen. Aangezien wij voor een weinig kapitaalkrachtig cliënteel werken, tegen redelijk lage prijzen, zijn er vaak weinig of geen concurrenten. In zo’n geval vormt dit dus een zware en nutteloze administratieve last. Offerteaanvragen kunnen een positief effect hebben doordat ze ons ertoe aanzetten om na te denken over onze methodes en ze te verbeteren. Maar er ieder jaar weer op antwoorden om langdurige partnerships die goed functioneren te vernieuwen heeft in mijn ogen geen enkele zin. Het systeem van offerteaanvragen is bovendien niet relevant voor diensten waar de menselijke kant primeert, omdat bij een offerte in de eerste plaats de prijs telt. Welnu, pedagogische expertise valt moeilijk te objectiveren.


Hoe kunnen openbare aankopers de procedure toegankelijker maken?

Ik vind dat gevoelige menselijke dienstverlening uitgesloten zou moeten worden of op langere termijn anders behandeld zou moeten worden. Men moet het idee laten varen dat de prijs de voornaamste factor is in offerteaanvragen, of men moet dit in ieder geval sterk nuanceren. Men zou andere criteria voorrang moeten kunnen geven bij de toekenning van de punten. Dat is misschien al mogelijk, maar men kent de wetgeving niet goed en verkiest geen risico te nemen door vast te houden aan het vertrouwde. Meer transparantie in de toewijzing van overheidsmiddelen en de concurrentiedynamiek aanzwengelen zijn twee lovenswaardige doelen die, zoals ik eerder zei, een gunstig effect kunnen hebben. Maar men mag dienstverleners niet voortdurend een dergelijke druk opleggen. Volgens mij zou men de looptijd van een opdracht moeten kunnen uitbreiden tot 3 of 4 jaar wanneer dat relevant is. Bij de kwalitatieve selectie zou men ook 3 jaar ervaring met het beheer van een OCR kunnen vragen.


Waarom zouden openbare aankopers een beroep op jullie moeten doen?

Informaticaopleidingen zijn onze core business. We kennen de verschillende doelgroepen van de scoio-educatieve sector heel goed, en in de loop der jaren hebben we voor elk ervan specifieke methodologieën uitgewerkt. We kunnen ons dus heel vlot aanpassen. Onze lesgevers komen zelf vaak uit de beoogde doelgroep. Een van onze sterktes is ons inlevingsvermogen, waardoor de mensen veel rapper mee zijn en op dezelfde golflengte als de anderen zitten. Wat de openbare computerruimtes betreft, zijn we een kernspeler op het terrein. Wij brengen de vaardigheden en de netwerken samen die nodig zijn om de OCR’s optimaal te beheren.

Middaglijnstraat 20
1210 Sint-Joost-ten-Node
02 511 72 10

Lijst van de OCR’s die Fobagra in Brussel beheert: