Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Alle nieuwtjes

Nieuwtjes - Top 10 van de meest BW-friendly gemeenten!

ONTDEK OF UW GEMEENTE BEHOORT TOT DE TOP 10 VAN DE GEMEENTEN DIE HET MEESTE OVERHEIDSOPDRACHTEN TOEWIJZEN AAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN!

In deze eindejaarsperiode hebben de 13 beschutte werkplaatsen (BW’s) alle facturen bijeengeteld die ze aan de Brusselse gemeenten hebben gericht in 2015. Doel hiervan was objectief de economische activiteit te becijferen die de 19 gemeenten uitbesteden aan deze actoren van de inclusie van personen met een handicap.

Alle overheden hebben de verplichting om een bepaald quotum personen met een handicap in dienst te nemen. Algemeen beschouwd hebben de Brussels gemeenten zich een doelstelling van 3% opgelegd. De meeste systemen die in een dergelijke verplichting voorzien, laten toe om in dat quotum ook de jobs van personen met een handicap bij BW’s mee te tellen die gegenereerd worden door overheidsopdrachten.

Met andere woorden: een BW die een overheidsopdracht voor een gemeente heeft uitgevoerd mag aan de gemeente het werkvolume meedelen dat die opdracht vertegenwoordigde voor zijn werknemers. De gemeente mag dat cijfer dan toevoegen aan het werkvolume van personen met een handicap die op haar payroll staan.

Deze tabel toont u het resultaat van die berekening in 2015 per gemeente.

Gebruikte formule om deze grafiek te verwezenlijken:
Totaal van de door de Brusselse BW’s in 2015 gefactureerde bedragen / jaarlijkse kostprijs van een VTE in barema D4 (10 jaar anciënniteit) / totaal aantal VTE’s in dienst van de gemeente (cijfers 2014)

Weinig verrassend vormt de aanleg van groene ruimtes het soort opdracht dat het vaakst aan BW’s wordt toevertrouwd, gevolgd door opdrachten voor de druk en distributie van huis-aan-huisbladen, en opdrachten voor inbindwerk.

De sociale clausules stellen u in staat uw uitgaven volledig wettelijk te richten op beschutte werkplaatsen, die zich tot doel stellen personen met een handicap te integreren in de maatschappij.

Meer info? www.onzestieluwsteun.be