Nederlandse versie hieronder Voir cette Newsletter dans votre navigateur
clauses sociales
clauses sociales

Newsletter 9 - Mai 2017

Entreprise sociale à l’honneur - Les Ateliers du Midi

APRÈS 20 ANS D’EXISTENCE SOUS LE NOM « INNOVASPORT », L’ILDE LES ATELIERS DU MIDI SE RENOUVELLE DE PIED EN CAP, AVEC EN PERSPECTIVE LE PROJET D’ÉLARGIR UNE OFFRE DE SERVICES TRAITEUR DE QUALITÉ.

Bonne pratique - La STIB

DOMITILLE DELACROIX TRAVAILLE AU SEIN DU SERVICE ENVIRONNEMENT DE LA STIB. ELLE A ÉTÉ ENGAGÉE AFIN D’APPUYER LA POLITIQUE VOLONTARISTE DE LA STIB EN MATIÈRE D’ACHATS RESPONSABLES.

Bonne pratique - A C H Construct

A C H, ENTREPRISE GÉNÉRALE ACTIVE DE LONGUE DATE À BRUXELLES, POSSÈDE UNE LARGE EXPÉRIENCE DE LA CLAUSE SOCIALE D’INSERTION. MONSIEUR LESKENS, L’UN DE SES ADMINISTRATEURS, NOUS EN LIVRE SON BILAN.

Partenaires - La Febrap

LA FEBRAP EST A LA DISPOSITION DES COMMUNES BRUXELLOISES, POUR LES AIDER A RENCONTRER L’OBLIGATION D’EMPLOI DE 2.5% DE PERSONNES HANDICAPEES FIXEE PAR L’ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 2017.

Entreprise sociale à l’honneur - Baita

BAITA EST UNE ILDE (INITIATIVE LOCALE DE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI) ACTIVE DANS LE SECTEUR DU NETTOYAGE DE BUREAU, DEMANDEUSE DE FAIRE SES PREUVES AUPRES DES ACHETEURS PUBLICS.
region bruxelles capitale saw-b actiris ue
Version française ci-dessus Voir cette Newsletter dans votre navigateur
clauses sociales
clauses sociales

Newsletter 9 - Mai 2017

Goede praktijken - De MIVB

DOMITILLE DELACROIX WERKT BIJ DE DIENST LEEFMILIEU VAN DE MIVB. ZE WERD AANGEWORVEN OM HET DAADKRACHTIGE BELEID VAN DE MIVB INZAKE VERANTWOORD AANKOPEN TE ONDERSTEUNEN.

Focus op sociale ondernemingen - Les Ateliers du Midi

NA TWINTIG JAAR ONDER DE NAAM “INNOVASPORT” DOOR HET LEVEN TE ZIJN GEGAAN, VINDT HET PIOW LES ATELIERS DU MIDI ZICHZELF OPNIEUW UIT EN WERKT HET AAN EEN PROJECT OM KWALITEITSVOLLE TRAITEURDIENSTEN AAN TE BIEDEN.

Goede praktijken - A C H Construct

A C H, EEN ALGEMENE BOUWONDERNEMING DIE SINDS VELE JAREN IN BRUSSEL GEVESTIGD IS, HEEFT HEEL WAT ERVARING MET DE SOCIALE INSCHAKELINGSCLAUSULE. DHR. LESKENS, EEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE FIRMA, MAAKT DE BALANS OP.

Partners - De Febrap

DE FEBRAP STAAT TER BESCHIKKING VAN DE GEMEENTEN OM HEN TE HELPEN BIJ HET NAKOMEN VAN DE VERPLICHTING OM 2,5% PERSONEN MET EEN HANDICAP TE WERK TE STELLEN, ZOALS DIE WERD VASTGELEGD IN DE ORDONNANTIE VAN 2/02/17.

Focus op sociale onderneming - Baita

BAITA IS EEN PIOW (PLAATSELIJK INITIATIEF VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID) DAT ACTIEF IS IN DE SECTOR VAN DE KANTOORSCHOONMAAK. HET WIL NU BIJ OPENBARE INKOPERS ZIJN SPOREN VERDIENEN.
region bruxelles capitale saw-b actiris eu