Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Les Jeunes Jardiniers

Het sociale economiebedrijf Les Jeunes Jardiniers is een bedrijf voor aangepast werk (BAW), ook wel een beschutte werkplaats genoemd in de wet op de overheidsopdrachten. Deze bedrijven stellen voornamelijk personen met een handicap te werk. Deze werknemers moeten bij PHARE [1] ingeschreven zijn en bovendien een specifieke erkenning bezitten als bewijs van hun ongeschiktheid om in het reguliere arbeidscircuit te worden ingeschakeld. Het tuinbouwbedrijf “Les Jeunes Jardiniers” biedt werk aan niet minder dan 135 personen, waarvan er 100 over een dergelijke erkenning van PHARE beschikken. Ontmoeting met Vincent Galand, directeur van Les Jeunes Jardiniers.

Mijnheer Galand, kunt u vertellen de redenen van de oprichting van Les Jeunes Jardiniers ?

De meeste van de Brusselse bedrijven voor aangepast werk werden in de jaren 1970 opgericht. Zo ook Les Jeunes Jardiniers. De school voor buitengewoon onderwijs Nid Marcelle Briard bood een richting tuinbouwkunde aan. Eens ze de schoolbanken achter zich hadden gelaten, hadden de jongeren wegens hun specifieke profiel maar weinig toekomstmogelijkheden. Uit deze vaststelling is in 1975 het BAW Les Jeunes Jardiniers geboren. De tewerkstellingsmogelijkheden die zo ontstonden boden continuïteit aan deze kwetsbare jongeren. Vandaag stellen we nog steeds jongeren te werk die uit het buitengewoon onderwijs komen, die gedragsproblemen vertonen of een lichte mentale handicap hebben en niet in het klassieke arbeidscircuit opgenomen kunnen worden. Bovendien zijn drie van onze dertien administratieve medewerkers slechtziend.

Voor deze jongeren zijn we niet gewoon maar een werkgever. We helpen hen ook met hun dagelijkse problemen, zoals hun relaties met hun schuldbemiddelaars, hun eigenaars enz. Dat is meteen de reden waarom we onder ons personeel ook een maatschappelijk assistent tellen, die instaat voor de psychosociale begeleiding van onze werknemers.

Welke diensten en welke meerwaarde kunt u als dienstverlener bieden?

We zijn het enige BAW in Franstalig België dat zich uitsluitend met “parken en tuinen” bezighoudt. We beschikken over 30 teams van drie à vier personen. Elk team wordt door een teamverantwoordelijke begeleid. Onze activiteiten omvatten alles wat zich rond het huis afspeelt: terras, plaveisel, metselwerk, snoeien van hagen, houthakken, snoeiwerk, waterpartijen, tuinhuisjes enz. Bovendien bezitten we ook de officiële erkenning voor overheidsopdrachten.

We zijn volledig autonoom op alle vlakken, en dit vanaf de conceptie: ons team telt 5 tuinarchitecten, die zich ook bezighouden met de commerciële prospectie, prijsopgaves enz. We bezitten al het nodige materiaal voor onze werven, dat door een aantal magazijniers wordt beheerd. Voorts zijn we uitgerust om al ons materiaal te onderhouden en te herstellen.

Hierdoor, en door het grote aantal teams, zijn we bijzonder betrouwbaar en reactief. Het is al gebeurd dat we een opdracht hebben “gerecupereerd” van een zelfstandige ondernemer die spotprijzen hanteerde maar uiteindelijk de hoeveelheid werk op lange termijn niet aankon. Dankzij onze flexibiliteit (30 teams) zal dit soort zaken ons niet overkomen.

Een andere ethische meerwaarde, waar de overheden zeker gevoelig voor zijn, is dat we gesubsidieerd worden waardoor zwartwerk onmogelijk is. Goed bestuur verzekerd dus.

Op ecologisch vlak zijn we op zoek naar alternatieven voor het gebruik van pesticiden. De oplossingen die we tot nu toe hebben gevonden zijn echter minder efficiënt, vragen meer werk en meer bezoeken en zijn m.a.w. duurder. We proberen dit aan onze klanten duidelijk te maken, maar dat is niet altijd evident …

Wat zou u aan de aanbestedende overheden willen zeggen? Op welke manier zou u gemakkelijker aan overheidsopdrachten kunnen deelnemen?

Momenteel maken de overheidsopdrachten 15% van ons orderboekje uit. De meeste van deze opdrachten werden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Dat is een formule die ons zeer goed bevalt.

De grootste moeilijkheid die we over het algemeen bij de overheidsopdrachten tegenkomen, is dat de prijs het enige criterium is waar rekening mee wordt gehouden. Het is moeilijk voor ons om de kwaliteit van onze prestaties te doen opmerken. In de anekdote die ik hierboven vertelde, was de zelfstandige ondernemer van wie we de opdracht hebben overgenomen de helft goedkoper dan ons, en ook de offertes van alle andere inschrijvers waren lager dan de onze. Bij het opstellen van het bestek zou de aanbestedende overheid moeten proberen om meer vooruitziend te zijn. Het spreekt voor zich dat dergelijke prijzen onmogelijk alle kosten voor een afdoend onderhoud kunnen dekken, ongeacht het klimaat.

De beste opdracht die we bij een gemeente hebben kunnen binnenhalen, was via een overeenkomst van drie jaar voor het volledige onderhoud van een vijftigtal plaatsen. Voor ons is dat fantastisch. Het biedt een enorme diversiteit qua activiteiten, wat zeer valoriserend is voor onze teams. We hebben dus alles zelf in de hand en zijn volkomen autonoom.

Omgekeerd heeft een andere aanbestedende overheid zijn opdracht in percelen opgedeeld en één van die percelen aan een sociale economiebedrijf voorbehouden. Die opdracht werd aan ons gegund, maar dat hebben we ons betreurd: de taken waren te beperkt. Bovendien was het perceel in kwestie niet zo interessant. Het was bijna het werk van een vuilnisophaler, iets waar niemand echt zin in heeft. Dat was niet echt een positieve ervaring voor onze werknemers.

Indien een aanbestedende overheid zijn opdracht daarentegen op grond van een geografisch criterium toedeelt, zou ik haar aansporen om rekening te houden met de geografische spreiding van de Brusselse BAW’s en om eerder te gaan voor een Noord-Zuid-opdeling in plaats van Oost-West. Om onze verplaatsingen te optimaliseren (we betalen de verplaatsingstijd, maar facturen dit niet) trachten we zelf om ons commercieel te herpositioneren op onze geografische zone, nl. het zuiden van Brussel. Concreet zouden we het liefst vooral in de volgende gemeentes werkzaam zijn: Ukkel, Vorst, Anderlecht, Linkebeek, Beersel, Alsemberg, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Nijvel, Soignies en Tubeke.

Laurence Plumier, SAW-B

[1De Brusselse dienst PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée), het vroegere SBFPH (Service bruxellois francophone des Personnes handicapées) is een directie van de administratie van de FGC (Franse Gemeenschapscommissie). Deze verleent informatie, verwijst door en biedt financiële bijstand aan gehandicapte personen in het Brussels Gewest.