Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Alle nieuwtjes

NIEUWE RICHTLIJN OVER DE VERPLICHTING OM SOCIALE CLAUSULES OP TE NEMEN IN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

OP 31 JULI HEEFT DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING EEN NIEUWE RICHTLIJN GEPULICEERD OVER DE VERPLICHTING OM SOCIALE CLAUSULES OP TE NEMEN IN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN EN DIENSTEN.

Het invoegen van sociale clausules is in de eerste plaats een maatregel in het domein van economie en werkgelegenheid, die het mogelijk maakt om via overheidsopdrachten bij te dragen aan de opleiding of inschakeling van bepaalde doelgroepen.

De omzendbrief is van toepassing op de gewestelijke entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft betrekking op de overheidsopdrachten voor werken met een geraamd bedrag van meer dan € 750.000 zonder btw, alsook op overheidsopdrachten voor diensten boven het drempelbedrag voor Europese bekendmaking en waarvan de uitvoeringstermijn minstens 60 kalenderdagen bedraagt.

Zoals voorzien door de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de invoering van sociale clausules in de overheidsopdrachten biedt Actiris de aanbestedende overheden juridische en technische ondersteuning aan bij het opstellen van sociale clausules voor hun bestekken en bij de uitvoering van de clausules.

In afwachting dat de te copy-pasten clausules bijgewerkt worden in de rubriek "Te downloaden documenten" naargelang de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten, worden de opstellers verzocht zich te richten tot het team Sociale Clausules bij Actiris (clausesociale@actiris.be) om juridisch goedgekeurde teksten te hebben.