Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Goede praktijken - Voorbehouden opdracht in Berchem-Sainte-Agathe


Gemeente Sint-Agatha-Berchem hanteert het motto “Onze sleutel tot succes” en voert een bewuste politiek van integratie van gehandicapten. Deze inzet vertaalt zich voornamelijk in de promotie van werkgelegenheid voor gehandicapten door middel van het voorbehouden van sommige opdrachten voor beschutte werkplaatsen, welke voortaan ‘maatwerkbedrijven’ worden genoemd.


Voorwerp van de opdracht: gemeentelijk drukwerk (gemeentekrant, brochures, affiches, flyers, uitnodigingen enz.)
Opdrachtgever: Gemeentelijke overheid
Bedrag van de gunning: € 80.000 incl. btw (6%)
Eindresultaat: Gunning aan Manufast - tevreden met geleverde werk
Gunningswijze: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Opdracht voorbehouden aan bedrijven voor aangepast werk
Clausule: Voorbehouden opdrachtControle op de naleving van de clausule
(niet relevant in het geval van voorbehoud)


Attest van goede uitvoering en straffen
(niet relevant in het geval van voorbehoud)


De keuze van de clausule
Voor de gemeente Sint-Agatha-Berchem vloeit de keuze om de opdracht voor te behouden voornamelijk voort uit een politieke wil. Burgemeester Joël Riguelle wil van Sint-Agatha-Berchem immers een gemeente “H” maken, nl. een gemeente die bijzonder aandachtig is voor de integratie van personen met een handicap. Dit gebeurt onder meer via de bevordering van de tewerkstelling van gehandicapten.


Weerslag op de offertes
Ondanks het voorbehoud van de opdracht, was er toch concurrentie mogelijk. Aangezien de opdracht kaderde in een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, hebben we de offerte naar drie bedrijven voor aangepast werk gestuurd. Twee van deze bedrijven hebben gereageerd: Manufast en Nevelland. Vorig jaar hebben we met Nevelland gewerkt. Dit jaar was er dus concurrentie en heeft Manufast de opdracht binnen gehaald op basis van de laagste offerte.
Beide offertes vielen binnen de marktprijzen.
Ik wil wel nog even opmerken dat we onze opdracht hebben moeten aanpassen om deze voor de bedrijven voor aangepast werk toegankelijk te maken door grafische activiteiten uit de opdracht te verwijderen, terwijl we voordien het grafisch werk en het drukwerk aan hetzelfde bedrijf toevertrouwden. Er is immers geen enkel bedrijf voor aangepast werk dat beide soorten diensten aanbiedt.


Weerslag op de kwaliteit van uitvoering
We zijn absoluut tevreden met de kwaliteit van het geleverde werk, zowel van Manufast als van Nevelland vorig jaar. Er valt helemaal niets aan te merken op het eindresultaat!


Kadert deze keuze binnen een globaal aankoopbeleid?
Ja. Zoals we daarnet al zeiden, gaat het om een politieke wil om al het mogelijke te doen om de ontwikkeling van aangepaste tewerkstelling voor personen met een handicap te ondersteunen. Al onze departementen besteden hier aandacht aan. Ons departement Openbare Werken doet regelmatig een beroep op een bedrijf voor aangepast werk voor tuinierwerk, en dit in het raam van een kaderovereenkomst, als aanvulling op de gemeentewerkers wanneer deze overbelast zijn, alsook voor maaiwerk, onkruidbestrijding en het herstellen van de openbare ruimtes. De gemeente heeft trouwens meegewerkt aan de campagne Win Win Win van de FEBRAP voor de bevordering van de samenwerking met de bedrijven voor aangepast werk (hier vindt u een interview met burgemeester Joël Riguelle: http://onsadapte.be/achat-durable-berchem).