Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Goede praktijken - Sociale economie en gemeente Anderlecht, een duurzaam partnership


SINDS MEERDERE JAREN VERMENIGVULDIGT DE GEMEENTE ANDERLECHT DE SAMENWERKINGEN MET DE SOCIALE ECONOMIE. DEZE AANPAK PAST IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN "AGENDA 21" DAT DE PRINCIPES VAN DUURZAME ONTWIKKELING OP LOKAAL NIVEAU WIL TOEPASSEN.


Vanaf 2012 wilden de gemeentelijke politieke instanties de gemeentelijke voorbeeldigheid versterken door de maatschappelijke meerwaarde van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken en diensten te versterken. Over de voorbije vier jaren werden meer dan 20 opdrachten door ondernemingen in de sociale economie uitgevoerd en dit tot grote tevredenheid van iedereen!

Een Anderlechtse structuur rijk aan sociale economie

Het gaat om een ongekende rijkdom van onze gemeente: vele ondernemingen in de sociale economie zijn gevestigd in Anderlecht. Het territorium bevat 4 ondernemingen voor aangepast werk die zo’n 500 mensen te werk stellen. Bovendien zijn een tiental socioprofessionele inschakelingsondernemingen eveneens actief om jongeren op te leiden en werklozen de kans te geven om zich opnieuw op de arbeidsmarkt te integreren.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt eveneens vele initiatieven inzake sociale economie actief in verschillende domeinen. Het gebeurt ook dat de offerteaanvragen worden gewonnen door Waalse ondernemingen, zoals het bedrijf Rétrimeuse dat in 2013 voor de gemeente heeft gewerkt in het administratieve gebouw van de oude dierenartsenschool.

Voorbehouden gemeentelijke opdrachten

Met de methodologische steun van SAW-B en FEBRAP heeft de gemeente Anderlecht ervoor gekozen om de toegang tot de opdracht voor te behouden aan sociale-inschakelingsondernemingen, in het kader van de verschillende mogelijkheden omtrent de integratie van de sociale clausules. Het gaat om een gemakkelijk uit te voeren modaliteit maar dat door de overheden nog te weinig gekend is en gebruikt wordt. Aangezien enkel de ondernemingen met de ad-hocerkenning mogen inschrijven, is het voornaamste vereiste de toepassing van deze clausule in activiteitendomeinen waar het aanbod in sociale economie voldoende ontwikkeld is. Dit is onder meer het geval wat betreft de inrichting van de groene zones, de huis-aan-huisverspreiding, de schoonmaak en het ontmantelen van gebouwen.

Het leegmaken en ontmantelen van gemeentelijke appartementen

In het kader van het duurzame wijkcontract "Scheut", heeft de gemeente een project ontwikkeld omtrent de volledige renovatie van een gebouwencomplex van 80 gemeentelijke appartementen uit de jaren 30. Voorafgaand aan de belangrijkste werf omtrent de transformatie van de gebouwen, werd een voorbehouden opdracht gelanceerd vooraleer werd overgegaan tot een selectieve opruiming van de gebouwen. Na onderzoek van de drie ontvangen offertes, werd dit werk in de herfst van 2015 toevertrouwd aan de onderneming "Manus", gevestigd in Molenbeek.

Een tweede ontmantelingsfase is in maart 2016 afgerond en heeft geleid tot de demontage en evacuatie van niet-bewaarde elementen zoals de vroegere technische installaties en het binnen schrijnwerk. Enkele uit elkaar gehaalde elementen zoals de houten deuren werden verkocht als tweedehandsmateriaal terwijl de niet-herbruikbare materialen selectief werden gesorteerd met het oog op een optimale valorisatie.

Werkzaamheden voor het plaatsen van omheiningen en poorten

Hoe verbazingwekkend dit ook is, Anderlecht heeft meer dan 300 hectare landbouwgrond gelegen aan de buitenkant van de Ring, in het dal van Neerpede en van Vogelenzang. Verschillende gemeentelijke percelen zijn sinds kort testlandbouwruimte die de professionele groenteproductie voor en door de Brusselaars opnieuw moet ontwikkelen. Werkzaamheden voor het renoveren van omheiningen en het plaatsen van poorten moesten worden verwezenlijkt om de opslagruimte te beveiligen en het beheer door begrazing van uitgestrekte weiden mogelijk te maken. De opdracht voor aanneming van werken werd voorbehouden aan ondernemingen voor aangepast werk en het team van "La Serre Outil" in Woluwé werd uit de 4 ontvangen offertes gekozen. De werkzaamheden zijn gestart in februari 2016 en worden momenteel afgerond, tot grote vreugde van de gemeente als gevolg van de kwaliteit van het geleverde werk.

Uitdeling van het gemeenteblad

Maandelijks worden meer dan 43.000 exemplaren van het gemeenteblad in alle Anderlechtse brievenbussen gestoken. Deze uitdeling gebeurde vroeger door een privé-onderneming, maar haar diensten waren niet bevredigend. In 2013 heeft de gemeente de opdracht voorbehouden aan de sociale economie en werd ze binnengehaald door de Groep Foes, een onderneming voor aangepast werk gevestigd in Anderlecht. Sindsdien is de informatiedienst zeer tevreden met het geleverde werk: de uitdeling gebeurt binnen de opgelegde termijnen en de onderneming biedt een kwaliteitsvolle dienst aan.