Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Partners - Cenforgil

SINDS 1996 HEEFT BEROEPSOPLEIDINGSCENTRUM CENFORGIL ALS MISSIE DE SOCIALE EN PROFESSIONELE INSCHAKELING VAN LAAGGESCHOOLDE WERKZOEKENDEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TE BEVORDEREN.
Mijnheer Calvo, u bent pedagogisch coördinator van de Pool Elektriciteit. Voor welke soorten beroepen biedt u opleidingen aan?

Wij zijn erkend om een kwalificerende beroepsopleiding als "residentieel elektrotechnisch installateur" te verstrekken. De opleiding is met name erkend door het Europees Sociaal Fonds, de gewestelijke overheidsinstellingen Actiris en Bruxelles Formation, en door de beroepssector (Volta - Formelec, dat de werkgevers en werknemers vertegenwoordigt die onder het PsC 149.01 ressorteren).

De stagiairs die hun kwalificerende beroepsopleiding succesvol afronden, beschikken over de vereiste beroepsvaardigheden om een job te vinden als "residentieel elektrotechnisch installateur". Ze zijn in staat om de elektriciteitsinstallatie van een huis of appartement uit te tekenen, van A tot Z te verwezenlijken, en herstellingen en onderhoud te verzorgen.

De opleiding die wij aanbieden, sluit aan bij de vereisten van de bedrijven uit de sector. We volgen de technologische evoluties op de voet en passen onze programma’s eraan aan.


Welk soort publiek komt er naar jullie opleidingen?

Ons publiek bestaat uitsluitend uit werkzoekenden (volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekenden of vrije werkzoekenden) die geen technische of algemene hogere opleiding hebben genoten. Onze studenten zijn laag, niet of matig geschoold en hebben het moeilijk om een job te vinden.


Welke plaats hebben de stages binnen deze opleidingen?

Onze kwalificerende opleiding is doorlopend en opbouwend. Ze duurt 48 weken en omvat drie modules. De studenten beginnen met de vooropleiding voor elektricien, om de praktische en theoretische basis van elektriciteit aan te leren. Na 13 weken, en als ze voor de evaluatie slagen, stappen ze over naar de tweede module, die van hulpelektricien. Die tussenmodule wordt afgerond met een eerste bedrijfsstage. Dat is een ontdekkingsstage om de eigen geschiktheid te testen, om het uiteindelijke plan bevestigd te zien worden of ervan af te zien, om een eerste beroepservaring op een bouwwerf op te doen en nieuwe technieken te ontdekken. De laatste kwalificatiemodule als residentieel elektrotechnisch installateur loopt af met een vervolmakingsstage van twee weken. Het doel voor de stagiair bestaat er dan in, aan te tonen dat hij of zij competent, gekwalificeerd en geschikt is om als elektricien te werken.

In welke mate kan de sociale clausule de stagemogelijkheden voor jullie studenten uitbreiden?

Deze clausule komt bovenop ander partnerships die we opgezet hebben, onder andere met Volta, de vertegenwoordiger van de elektricienwerkgevers. We beschikken over een uitgebreid bedrijvenbestand: daarmee kunnen we contacten leggen met werkgevers voor stages en jobs. In dat verband vormt het partnership met Actiris een niet te verwaarlozen extra springplank. Het laat ons toe betere vooruitzichten te bieden aan de werkzoekenden. Onze stagiairs die via een sociale clausule beginnen, halen uiteindelijke vaak een contract voor onbepaalde duur binnen, op voorwaarde dat hun evaluatie positief was.


Hoe verloopt het mechanisme concreet bij sociale clausules?

In het geval van sociale clausules houdt de Actiris-consultant met wie wij samenwerken, dhr. de Premare, ons regelmatig op de hoogte van opportuniteiten. Hij laat ons vooraf weten wanneer er een bouwwerf met sociale clausules zal plaatsvinden waar stagiairs tewerkgesteld moeten worden. Maar het gebeurt ook dat wij hem zelf contacteren. Omdat wij ondersteuning bieden bij de zoektocht naar werk, en niet enkel naar stages, doen wij ook zelf aan prospectie en onderzoek.


Welke feedback krijgen jullie van de stagiairs die via een sociale clausule werden tewerkgesteld?

We hebben nog nooit negatieve feedback gekregen. De stagiairs lijken ook tevreden over de selectieprocedure. Ze worden ontvangen door dhr. de Premare, die vervolgens een selectie maakt. Het proces wordt gekenmerkt door een vertrouwensrelatie. De feedback van de werkgevers is ook heel positief, en dat leidt trouwens vaak tot een job. Wij zorgen wel niet voor opvolging door middel van een mentor binnen het bedrijf. Op het eind van de stage krijgt de patroon een evaluatierooster met een aantal criteria (rentabiliteit, productiviteit, motivatie, stiptheid, respect voor hiërarchie, kwaliteit van het geleverde werk, teamgeest, ...). De patroon vult dit rooster samen met de stagiair in en bezorgt het aan ons. Wij confronteren de stagiair vervolgens met die evaluatie.


Hebt u een bijzonder positieve ervaring die zou willen toelichten?

Algemeen beschouwd verloopt alles vaak heel goed, eenmaal de stagiairs aan het selectieproces zijn begonnen. En erg vaak verkrijgen onze stagiairs uiteindelijk een contract van onbepaalde duur. Ik wil opmerken dat na de kwalificerende opleiding die wij aanbieden, we hen ook nog minstens zes maanden beroepsmatig opvolgen om te zien of onze stagiairs wel degelijk evolueren in hun job en of hun inschakeling vlot verloopt. Eerder in het traject geven we ook een workshop "werkzoeken" opdat onze stagiairs zouden begrijpen hoe de arbeidsmarkt werkt, en welke strategieën ze moeten ontwikkelen om een job binnen te halen.


Ter conclusie, welke balans maakt u op van dit systeem?

Een extreem positieve balans. We worden erg goed geïnformeerd. Mijnheer de Premare is een zeer dynamische en professionele persoon. We zijn heel tevreden over onze samenwerking met Actiris. Onze enige kanttekening: er zouden regelmatiger fysieke ontmoetingen tussen Actiris en de beroepsopleidingscentra georganiseerd mogen worden. Dat zou ons in staat stellen het mechanisme van de sociale clausules beter te begrijpen en onze samenwerking te verbeteren. Het zou ook een gelegenheid vormen om de balans op te maken en feedback te krijgen over de bestaande samenwerking.


Opleidingen bij Cenforgil:

Kantoor: Kantoorbediende
Horeca: Zaal-/Barmedewerker / Keukenhulp
Sport en animatie: Sociaal en sportanimator / Hoofdredder / Fitnesscoach
Elektriciteit: Residentieel elektrotechnisch installateur (vooropleiding elektricien - hulpelektricien - residentieel elektrotechnisch installateur)
Spektakels en events: Opleiding medewerker spektakels en events - Plaatsing van de technische uitrustingen