Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Goede praktijken - Bajart en de sociale inschakelingsclausule

DE FIRMA BAJART, OPDRACHTNEMER VOOR VERSCHEIDENE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN BRUSSEL, HEEFT ERVARING MET HET INSCHAKELEN VAN ARBEIDERS VIA DE SOCIALE CLAUSULE. HET GING TELKENS OM ZEER GEMOTIVEERDE MENSEN!


Mijnheer Aubry, u bent technisch directeur bij Bajart. Kunt u ons uw onderneming kort voorstellen?

Bajart is sinds de oprichting in de negentiende eeuw een familiebedrijf gebleven. Aanvankelijk waren we gespecialiseerd in bekleding met leisteen, maar geleidelijk zijn daar allerlei vakgebieden bijgekomen. Julie Bajart nam de leiding over in 2001. Nu heeft de firma een twintigtal bedienden en een zeventigtal arbeiders op de payroll staan. We zijn een algemene aannemer, gespecialiseerd in erfgoed. We doen ook renovaties en heel af en toe nieuwbouwprojecten. We werken geregeld samen met banken en ziekenhuizen. Omdat we onze eigen schrijnwerkerij hebben, kunnen we sterk inzetten op binnenafwerking. We draaien tussen 12 en 13 miljoen euro omzet per jaar. We zijn erkend voor klasse 7, en overheidsopdrachten zijn goed voor 70 à 80% van onze omzet. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich in Suarlée bij Namen. De meeste van onze bouwwerven zijn in Wallonië, maar onlangs hebben we vlak na elkaar vier opdrachten binnengehaald in Brussel, waarvan drie met een sociale clausule. Voor ons blijkt dat een heel positieve ervaring!

Hoe is uw onderneming omgegaan met deze verplichting van de sociale inschakelingsclausule?

Momenteel zijn we op drie bouwwerven voor Brusselse opdrachtgevers aanwezig: het Koninklijk Poppentheater Toone, het OCMW van Sint-Gillis en de sociale huisvestingsmaatschappij Zuiderhaard (Sint-Gillis en Vorst).
Aanvankelijk gingen we de uitvoering van de sociale inschakelingsclausule met lood in de schoenen tegemoet. Maar uiteindelijk waren we aangenaam verrast, zowel door de kandidaten als door de doeltreffende begeleiding van de cel Sociale Clausules van Actiris. Nadat het soort profiel werd bepaald dat we voor elke bouwwerf wensten, heeft onze contactpersoon bij Actiris, Nicolas de Premare, de kandidaten gezocht. Hij stuurde ons voor elke betrekking vijf of zes cv’s toe. Samen met de werfbeheerder ontving ik elke kandidaat, en we konden voor elke in te vullen betrekking een persoon vinden die voor ons het ideale profiel had.
Elke arbeider die via de sociale clausule in dienst wordt genomen, krijgt vervolgens een peter, bijna vanzelfsprekend de beheerder van de bouwwerf waarvoor hij is aangenomen. De deur van mijn kantoor staat altijd voor hen open. En ze hebben uiteraard toegang tot alle verplichte opleidingen en brevetten. We nemen hen heel serieus.


Hoe beleefde u concreet deze ervaring met de sociale clausule?

Voor onze bouwwerf in Sint-Gillis bijvoorbeeld moesten we een bouwkraan opzetten maar we hadden intern geen kraanman. Daarom hebben we via de sociale clausule een kraanman aangeworven. We zijn erg tevreden en zullen hem zeker in dienst houden als we in de toekomst genoeg bouwplaatsen in Brussel hebben om die investering te rechtvaardigen.
Omdat we gespecialiseerd zijn in erfgoed, zijn onze werken vaak heel technisch en vergen ze zeer specifieke knowhow. Daarom zoeken we via de sociale clausules voor bouwplaatsen zoals die welke de Zuiderhaard ons toevertrouwde redelijk veelzijdige profielen, om het gebrek aan kwalificatie bij die mensen te compenseren en om onze sterk gespecialiseerde arbeiders te ondersteunen.
Concreet hebben we nog geen sociale clausules gehad voor een groot aantal uren. Een externe persoon opnemen in een team van vijf is erg haalbaar. Ik kan me inbeelden dat dit veel ingewikkelder wordt als de opdracht "in stukjes is gekapt" voor verschillende specialismen, aangezien men geacht wordt via de sociale clausules laaggeschoolde personen in te schakelen.

Welke balans maakt u op na deze ervaringen?

Wat ons betreft een heel positieve balans!
We hebben het gevoel dat de sociale clausulewerknemers iets extra’s aanbrengen op de bouwplaats: over het algemeen zijn we heel tevreden. We hebben zelfs beslist om het contract van bepaalde duur te verlengen voor een van de arbeiders die via de sociale clausule als metser in dienst werd genomen, maar helaas is hij intussen zwaar ziek geworden.
De begunstigden van de sociale clausules die wij onthaalden, waren extreem gemotiveerd, zelfs voor kortlopende contracten. Ze gaan er uitzonderlijk hard tegenaan. Maar in de huidige concurrentiecontext van de bouwsector kunnen we het ons moeilijk permitteren om hen binnen ons bedrijf een vaste job te geven. Vijf jaar geleden waren we nog volledig competitief, en stelden we enkel eigen personeel te werk. Sinds twee jaar moeten we onze marges verkleinen omdat onze concurrenten arbeidskrachten inschakelen die soms tot 50 procent goedkoper zijn. De erfgoedberoepen worden steeds minder een niche. We bevinden ons op een scharniermoment voor het voortbestaan van de firma, waarbij ik weinig vooruitzichten voor aanwervingen zie.
Samenvattend zou ik zeggen dat onze beroepen veel ervaring vereisen om performant en rendabel te zijn. Daarom vormt de sociale clausule zeker een stap naar meer kwalificatie voor deze personen, maar op zich volstaat dit niet.

Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van de aanbestedende overheden in het hele proces?

Wat het bestek betreft, moet ik zeggen dat de vier sociale clausules heel evenwichtig opgesteld waren met betrekking tot de duur en de aard van de bouwplaats.
Wat de controle op de uitvoering betreft, vond ik hen daarentegen niet altijd erg betrokken. Ze maken zich niet erg veel zorgen over hoe de uitvoering verloopt. Het kwalitatieve aspect van de inschakeling is misschien meer een taak voor Actiris. Maar ik vind dat als de aanbestedende overheid vereisten formuleert voor ons, zij op zijn minst de verplichtingen die ons worden opgelegd meer zou kunnen opvolgen. De sociale clausule brengt kosten met zich mee, en ik zou willen weten of onze concurrenten even nauwgezet zijn als wij. Hoe kan je daar zeker van zijn, als de aanbestedende overheden niet altijd lijken te weten welke documenten we hen moeten bezorgen om de goede uitvoering van de clausule aan te tonen?
Van onze kant zullen wij de gewoonte aannemen om bij hen een attest van goede uitvoering van de sociale clausule op te vragen. Op die manier kunnen we daar hun aandacht op vestigen.