Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Voorbehouden opdracht in Gemeente van Anderlecht

Descriptieve fiche van de voorbehouden opdracht omtrent de herinrichtingswerken in de stedelijke moestuin "James Ensor".

Gemeente van Anderlecht

Descriptieve fiche van de voorbehouden opdracht omtrent de herinrichtingswerken in de stedelijke moestuin “James Ensor”

Het voorwerp van de opdracht

De herinrichtingswerken van de moestuin gelegen in de James Ensorstraat in Anderlecht bestaande uit de afbraak en selectieve verwijdering van de verschillende tuinhuisjes, de plaatsing van een afsluiting, de inrichting van paden en de bouw van standaardhuisjes.

Het gunningsbedrag

43.486,67 € excl. btw

De gunningswijze

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met raadpleging van 6 ondernemingen.

De clausule

Opdracht is voorbehouden aan ondernemingen van beschutte en sociale werkplaatsen.

De aannemer

Het bedrijf APAM vzwin Ukkel

Werd de naleving van de toegangsvoorwaarde gecontroleerd? Indien ja, hoe?

De inschrijvers hebben het bewijs van hun erkenning als onderneming voor aangepast werk of sociale werkplaats aan hun offerte toegevoegd.

Werd op het einde van de opdracht een attest van goede uitvoering afgegeven, boetes uitgeschreven enz. ?

De uitvoering van de opdracht is goed verlopen en er diende geen boete te worden gegeven. Het samenleven van de bewerkers van de stukjes moestuin is eveneens goed verlopen.

Een kleine conclusie omtrent uw evaluatie van de clausule in deze opdracht, de relevantie ervan en de perspectieven die ze biedt?

Vele ondernemingen van de sociale economie zijn actief binnen de inrichting van groene ruimten. Van de zes geraadpleegde ondernemingen hebben er vier een offerte ingediend voor de verwezenlijking van de werkzaamheden. Het voorbehouden van opdrachten in dit activiteitendomein leidt dus niet tot te weinig concurrentie.

Christophe Bourgois, Service développement durable