Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondernemingen - Manufast


Het maatwerkbedrijf (beschutte werkplaats) Manufast in Sint-Agatha-Berchem is gespecialiseerd in alle vormen van drukwerk, mailing en documentenbeheer. Het bedrijf levert werk aan meer dan 260 personen met een handicap. De directrice licht een grote waaier van oplossingen toe die het bedrijf kan leveren aan de publieke overheid.Mevrouw Hamtiaux, u bent al vier jaar directrice van Manufast. Weet u hoe de onderneming is ontstaan?

Manufast werd een vijftigtal jaar geleden als beschutte werkplaats opgericht. Initieel bood ze manuele en verpakkingsactiviteiten aan, maar aan het einde van de jaren 90 heeft ze de kans gezien een drukkerij over te nemen, die zich naast de traditionele manuele taken heeft ontwikkeld. Na het wegvallen van twee zeer grote klanten en een zware herstructurering, herziet Manufast zijn corebusiness volledig en keert eind 2011 terug naar zijn initiële activiteit: drukwerk.
Manufast heeft ervoor gekozen om zijn klanten globale oplossingen aan te reiken, ook taken die niet geautomatiseerd kunnen worden, maar is eveneens de uitdaging aangegaan om zich volledig op de digitalisering te richten. Zo is Manufast erin geslaagd ongeziene mogelijkheden te ontwikkelen voor personen met een handicap.
Vandaag verschaft Manufast werk aan 270 personen met een handicap en aan meer dan 60 valide personen.Welke diensten hebt u te bieden aan klanten uit de overheidssector?

In ons uitgebreide aanbod zijn er twee activiteiten die eerder op overheidsdiensten gericht zijn.
Onze dienst “Print and mail” biedt alle diensten in verband met drukwerk: drukken van enveloppen en briefhoofden, personaliseren van mailings, voorsorteren van documenten met postdrop enz. We hebben een aanzienlijk machinepark, veel werkzaamheden zijn dan ook geautomatiseerd, maar een gedeelte verloopt nog manueel. Het versturen van een persoonlijk documentatiepakket aan nieuwe klanten van een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld. Dagelijks ontvangt Manufast op de server bestanden voor het automatisch afdrukken van een welkomstbrief. De mindervalieden steken deze brief vervolgens in een mapje, waar ze ook handmatig allerlei folders aan toevoegen.

Wij bieden ook een totaaloplossing voor het scannen en archiveren van documenten. Elke gemeente heeft enorme hoeveelheden papier te verwerken. Wij hebben oplossingen voor zowel slapende stukken (archieven) als lopende stukken (documenten in omloop).
Als voorbeeld geef ik dat van een ziekenfonds dat het beheer van de inkomende post aan ons heeft uitbesteed, wat werk geeft aan een honderdtal personen. Wij behandelen de inhoud van zorgattesten zodat het ziekenfonds haar klanten kan terugbetalen. Zodra het document door de firma Soludoc is ingescand, behandelt het mindervalide personeel het gescande beeld op pc. Het door het ziekenfonds op voorhand geleverde programma was te complex voor een persoon met een handicap omdat er teveel gegevens moesten worden behandeld per document. De oplossing? Het scherm wordt in verschillende eenvoudige schermen opgedeeld en nadien worden de apart behandelde gegevens weer samengevoegd om ze conform de vraag van de klant in de originele vorm te herstellen. Dit is een typisch voorbeeld van ons beleid inzake automatisering.Hebt u al ervaring met overheidsopdrachten?

De gemeente Sint-Agatha-Berchem, waar onze onderneming ook is gevestigd, behoudt zijn opdrachten voor alles wat met drukwerk te maken heeft onder meer voor aan bedrijven voor aangepast werk. De gemeente heeft een daadkrachtig beleid dat erop gericht is de integratie van personen met een handicap te bevorderen via overheidsopdrachten (in dit nummer gaan we dieper in op deze overheidsopracht in de rubriek “Goede gebruiken”).
De stad Luik heeft de opdracht voor het versturen van ophaalkalenders en vuilniszakken aan de firma High Co data gegund, dat de verzending aan ons heeft uitbesteed.
We hebben ook al kleinere opdrachten binnengehaald voor de gemeenten Evere en Anderlecht, het OCMW van Koekelberg, de VDAB, de politiezone Brussel West, Net Brussel, Leefmilieu Brussel enz.

Buiten het feit dat een beroep doen op onze diensten de integratie bevordert van personen met een handicap die niet in een reguliere onderneming kunnen werken, zijn onze diensten ook werkelijk concurrentieel. Op het vlak van “print and mail”, hebben we een eenvoudige oplossing ontwikkeld, zowel voor het personaliseren als voor het versturen van standaardbestuursdocumenten. Zo hebben we bijvoorbeeld systemen om administratieve boetes te behandelen of het versturen van belastingbiljetten van een gemeente, of de uitgaande post van een ziekenhuis. En ons scandepartement biedt totaaloplossingen voor archiefbeheer.Hoe zou de aanbestedende overheid de overheidsopdrachten toegankelijker kunnen maken voor ondernemingen voor aangepast werk?

Het voorbehouden van de opdracht is een goede oplossing. Als bij de aanbestedende overheid de vrees leeft dat de concurrentie niet speelt, kunnen wij hen geruststellen: er zijn veel bedrijven voor aangepast werk actief in hetzelfde marktsegment als het onze en zij kunnen ook offertes indienen. Er kunnen twijfels blijven bestaan door het negatieve imago dat de “beschutte werkplaatsen” hebben, hoewel de bedrijven voor aangepast werk zich vandaag als echte ondernemingen profileren. Het enige verschil is dat ze personen met een handicap tewerkstellen. Manufast hanteert marktconforme prijzen, dankzij de subsidies die het kostelijke productiviteitsverlies compenseren. Onze uitvoeringstermijnen zijn helemaal concurrentieel en we beschikken over een kwaliteitssysteem dat vergelijkbaar is met dat van een regulier bedrijf.

Recentelijk heeft een aanbestedende overheid daartentegen een perceel voor een bedrag van 300 euro met veel administratieve vereisten voorbehouden. In vergelijking met de winstmarge is dat een te zware opdracht. Als er dan toch een perceel wordt voorbehouden, moet het tenminste een grote opdracht zijn ... Voor Manufast wordt een drukopdracht interessant vanaf 10000 tot 200000 exemplaren (het blijft mogelijk tot 500000 exemplaren).

Tot slot zouden we een hechte samenwerking op lange termijn met onze klanten willen opbouwen. Op een bestek reageren, vraagt veel tijd. Daarom is voorafgaand contact belangrijk. Maar het is moeilijk om zich bij de juiste personen kenbaar te maken (aankoopdienst, juristen, gemeenteraad enz.). Elke instelling heeft een eigen interne organisatie. Het zou ons werkelijk helpen als elke overheidsdienst duidelijk de betrokken dienst of de contactpersoon waarbij we terecht kunnen, zou vermelden.


Manufast
Drukwerk, mailing en documentenbeheer
Directrice : Brigitte Hamtiaux
bhamtiaux@manufast.be
TEL +32 2 464 25 39
GSM +32 478 579 223
Chaussée de Gand 1434
1082 Berchem Sainte Agathe
www.manufast.be