Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondernemingen- APAM


Sinds de jaren ’60 is het nagestreefde doel van APAM onveranderd gebleven: het leveren van waardig aangepast werk aan personen met een mentale handicap door middel van het aanbieden van diverse economische activiteiten die constant in ontwikkeling zijn. De afdeling tuinen en landschappen wordt regelmatig gevraagd voor het onderhoud van publieke ruimten..Mijnheer Willocx, u bent directeur van APAM, een onderneming voor aangepast werk in Ukkel. Als antwoord op welke sociale nood werd APAM opgericht?

APAM werd in 1960 opgericht om werk te geven aan personen met een mentale handicap. In het verleden hadden mentaal gehandicapte personen zodra ze hun schooltijd beëindigden niet veel andere vooruitzichten dan opgenomen te worden in een psychiatrische instelling. Enkele ouders hebben actie ondernomen om hen iets anders te kunnen bieden en hun nuttig werk te laten doen. Deze kleinschalige activiteit die gericht was op verpakking en onderhoud, heeft snel uitbreiding genomen. In de jaren 70 kwamen er emballage en elektrische schakelingen bij. Vervolgens mailings. In de jaren 90 werd de werkplaats een echte onderneming. Vanaf de crisis in 2007 en het verdwijnen van velerlei industriële activiteiten en handenarbeid, heeft APAM zich moeten heruitvinden en heeft het activiteiten in tuinonderhoud, houtbewerking en buitenwerkzaamheden gelanceerd (hierbij inbegrepen de teams die bij de klant werken en folderbedeling). Maar het maatschappelijk doel bleef ongewijzigd: kwaliteitsvol werk bieden aan personen met een mentale handicap die niet in een gewone onderneming kunnen worden geïntegreerd.Welke zijn de activiteitensectoren waarop de overheidsopdrachten betrekking hebben?

Bij ons hebben de overheidsopdrachten meestal betrekking op de sector van het tuin- en landschapsonderhoud. Wij stellen er een vijftiental personen te werk in zo’n 4 tot 5 teams. Wij leveren vooral onderhoudsdiensten, maar in mindere mate hebben we ook de mogelijkheid om creatief werk te leveren.
Wij kunnen plaveiselwerken uitdenken en uitvoeren. Wij zijn bedreven in grondwerken en in het verzorgen, snoeien en kappen van bomen, heesters en hagen. Wij leggen grasperken aan en onderhouden ze. Tot slot zetten we houten constructies in elkaar zoals tuinhuisjes, terrassen, tussenschotten, trappen, carports enz.

We doen ook aan schrijnwerk. Wat begon als het maken van speelgoed, is onder druk van rendabiliteit uitgegroeid tot het vervaardigen van meubels, op maat gemaakte ingebouwde kasten, plinten, lambriseringen en het herstel en onderhoud van banken in openbare ruimtes.

Tot slot ontwikkelen we ook een mailingactiviteit, wat onder meer het volgende inhoudt: we verzorgen de adressering op de enveloppen, kaarten en etiketten, we personaliseren brieven, we plooien documenten en handelen de verzending af.Heeft u ervaring met werken met de overheid?

Ja, we werken vaak met overheidsopdrachten in het kader van onze tuinbouwactiviteiten. Twee jaar geleden hebben we een jaarlijks onderhoudscontract voor groene ruimtes binnengehaald bij de BIM voor het onderhouden van de groene wandeling. Toen ging het om een testopdracht om de noden te bepalen. Daarop heeft de BIM in 2015 een offerteaanvraag uitgeschreven voorbehouden aan sociale-inschakelingsondernemingen om zo de concurrentie te laten spelen tussen de verschillende bedrijven voor aangepast werk die actief zijn in deze activiteitensector, maar ook aan de werkplaatsen en ondernemingen voor opleiding via tewerkstelling (AFT en EFT), de inschakelingsondernemingen (IO) en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW). Op basis van het criterium van de laagste prijs heeft la Ferme nos Pilifs de opdracht in 2015 binnengehaald. Zopas is APAM gekozen voor 2016.

We hebben ook een kaderovereenkomst met de gemeente Berchem afgesloten die op ons een beroep doet als versterking wanneer de gemeentediensten met werk overstelpt zijn. Wij maaien, wieden en brengen het groen in de publieke ruimtes weer in orde. Ook voor onder andere de gemeenten Ukkel en Anderlecht, het Brussels parlement enz. voeren we werkzaamheden uit.

Voor het schrijnwerk werken we vaak samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen voor dewelke we keukenmeubilair op maat maken als hun eigen teams te veel werk hebben. Voor ons is dit zeer interessant want de meubels zijn gestandaardiseerd en het is vrij eenvoudig en repetitief werk. De opdrachten zijn via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegaan en de huisvestingsmaatschappijen van Anderlecht en Laken hebben er een gewoonte van gemaakt om ons in hun shortlist op te nemen.

Tot slot hebben we een team in Ukkel dat het gemeenteblad van deur tot deur verspreidt.Welke opdrachten passen u het best en welke tips hebt u voor de aanbestedende overheden om de opdrachten toegankelijker te maken?

Over het algemeen zijn wij eerder vragende partij voor kleine, repetitieve opdrachten dan voor grote opdrachten. De onderhoudsopdrachten liggen ons bijzonder goed. We hebben nood aan opdrachten over een langere termijn, eerder dan eenmalige grote opdrachten, want voor onze medewerkers is routine noodzakelijk.

Ons eerste advies zou dan ook zijn om het voorbeeld van de huisvestingsmaatschappijen van Anderlecht en Laken te volgen en ons op de shortlist te zetten voor de opdrachten die binnen onze activiteitensectoren vallen. Wij reageren bij voorkeur op opdrachten die via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking verlopen en die het best met onze competenties overeenstemmen.

Vervolgens is ons advies om niet te streng te zijn bij de toelatingsvoorwaarden. Als we er sommige lastenboeken op nalezen, hebben we het idee dat je al groot moet zijn voordat je mag groeien.

Het voorbehouden van de opdracht verandert niet veel aan de concurrentie want er zijn talrijke sociale-inschakelingsondernemingen in de sector van het tuin- en parkbeheer. Contact tijdens het opstellen van een lastenboek voorafgaand aan een opdracht of een voorbehouden perceel is onmisbaar om de meest gepaste percelen te kunnen bepalen. Op voorhand onderhandelen moet mogelijk zijn.
APAM
Tuinen en landschappen, mailing en schrijnwerk
Directeur : Marc Willocx
marc.willocx@apam.be
02/333 83 01
Drogenbossesteenweg, 130
1180 Uccle
www.apam.be