Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondernemingen - ARPAIJE


ARPAIJE BIEDT PERMANENT EEN VIJFTIENTAL JONGEREN EEN OPLEIDING IN DE BEROEPEN UIT DE HORECASECTOR. NAAST HET BEHEER VAN ZIJN RESTAURANTS (BOONDAALSESTEENWEG EN MALIBRANSTRAAT), VERZORGT HET AFT TEVENS EEN TRAITEURDIENST DIE PARAAT IS OM DE UITDAGINGEN DIE DE AANBESTEDENDE OVERHEDEN STELLEN AAN TE GAAN. GEORGES BERNAERTS, DIRECTEUR, VERTELT ONS IETS MEER OVER DE OPDRACHTEN VAN ZIJN ONDERNEMING.

Mijnheer Bernaerts, binnen welke context werd het AFT ARPAIJE opgericht en hoe is het sindsdien geëvolueerd?

ARPAIJE werd in 1988 opgericht door de verantwoordelijken van het CEFA (Centre d’éducation et de formation en alternance) in Elsene. Vijf jaar later wou de regering een antwoord bieden aan de hoge werkloosheidsgraad en werd de schoolplicht van 16 jaar tot 18 jaar verlengd. Dit was een echt probleem, vooral voor de schoolmoeë leerlingen in de kwalificerende richtingen van het secundair onderwijs. De CEFA’s en CDO’s zijn met hun pedagogisch aanbod van alternerend leren en praktijktoepassing een interessante oplossing voor sommige van deze jongeren.

Een tiental jaar later wordt het opleidingscentrum geconfronteerd met een spectaculaire stijging van het niet- of laaggeschoolde jonge publiek, terwijl de toelatingsvoorwaarden voor de CEFA’s strenger worden. Daarom richt ARPAIJE een specifiek studierichting op voor deze jongeren die anders niet in aanmerking komen. In 1996 wordt het erkend als “atelier de formation par le travail” (AFT). In 2005 ontvangt het eveneens de erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW). De traiteurdienst wordt volledig beheerd door de leerlingen van het AFT (10 leerlingen die zich specifiek aan traiteursactiviteiten wijden).

Het AFT biedt plaats aan 16 stagiairs tegelijk. Jaarlijks staat het in voor het onthaal, de opleiding en de begeleiding van zo’n 30 tot 35 leerlingen. De inschakeling in de beroepspraktijk wordt gebruikt om deze jongeren te motiveren. Het helpt hen om zin te geven aan wat ze doen. De inkomsten zijn niet alleen een bron van financiering van het project, ze zorgen op zich ook voor een opwaardering van het zelfbeeld van de leerlingen.Welk type opdracht interesseert u?

Als traiteur zorgen we voor koude leveringen. We leveren niet warm, maar warmen ter plaatse op. We starten met de vacuümverpakking. We leveren in alle gemeentes van Brussel. Het is al gebeurd dat we de wekelijkse lunch voor een groep parlementariërs hebben verzorgd. We leveren aan plaatselijke overheden, gewestelijke politieke groeperingen enz. In functie van de vraag kunnen we zeer gevarieerde bestellingen aanvaarden. Er zijn niet echt grenzen voor het soort levering of de hoeveelheid: dankzij de partnerships met onze tussenpersonen kunnen we altijd een oplossing vinden. U moet dus zeker niet aarzelen om ons te contacteren! Zo hebben we bijvoorbeeld onlangs rond het thema wereldkeuken gewerkt, waarvoor we vijf verschillende warme buffetten voor ongeveer 350 personen moesten leveren. Opdracht geslaagd!Waarom zou een aanbestedende overheid met AFT ARPAIJE moeten werken voor zijn traiteurdiensten?

Onze prijzen zijn marktconform. Onze meerwaarde ligt duidelijk in het feit dat als u een beroep op ons doet, u een project steunt wat aansluit bij duurzame ontwikkeling. Ons project houdt immers niet alleen rekening met de sociale dimensie, wat onze eerste doelstelling blijft, maar heeft ook een ethische en milieugerelateerde dimensie. Zo hebben we bijvoorbeeld een lunchboxproject ontwikkeld, met fairtradeproducten en recycleerbare en herbruikbare verpakkingen. De isothermische box, die als verpakking en als placemat gebruikt kan worden, bevatte een fiche met uitleg over het project en met de cv’s van de leerlingen. De inkt die werd gebruikt is voedselveilig. We hebben het project moeten onderbreken omdat we grote bestellingen moesten plaatsen en omdat de leverancier van het PLA (volledig biologisch afbreekbaar polymeer) zonder voorraad is gevallen. Maar dit geeft wel een idee van de filosofie waarbinnen we werken. Op dit moment nemen we deel aan een wijkcomposteerproject. Ten slotte geven we de voorkeur aan producten afkomstig uit eerlijke handel.Welke boodschap zou u aan de aanbestedende overheden willen meegeven?
Dat is het volgende: neem ons serieus! Het beheer van de offerteaanvragen vraagt tijd en inspanningen. Maar vaak hebben we de indruk dat de offerteaanvragen die we ontvangen slechts als formaliteit werden gestuurd. Natuurlijk begrijpen we dat een offerte niet systematisch in een gunning kan resulteren! Toch lijkt het ons beter als de aanbestedende overheden hun aanvragen zouden laten afhangen van een werkelijke relevantie en ware interesse.

Behalve een traiteurdienst beheert ARPAIJE ook twee restaurants in Elsene:
Het restaurant: Boondaalsesteenweg 50-52 te 1050 Elsene – Tel.: 02/646 21 31
Cafetaria Arpaije: Malibranstraat 49 te 1050 Elsene – Tel.: 02/644 59 57.
De cafetaria blijft geopend tijdens de renovatiewerken aan het Malibrangebouw. Eind 2015 openen de nieuwe lokalen hun deuren, mét een terras!
Meer informatie vindt u op: www.arpaije.be