Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondernemingen - Jeunes schaerbeekois au travail


HET ATELIER DE FORMATION PAR LE TRAVAIL (AFT; PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING) JEUNES SCHAERBEEKOIS AU TRAVAIL VERSTREKT OPLEIDINGEN IN DE VOLGENDE DOMEINEN: SCHRIJNWERKERIJ, TUINBOUW EN BESTRATING. JST IS GEVESTIGD TE SCHAARBEEK EN HEEFT STERKE HISTORISCHE BANDEN MET DE GEMEENTE. DE KRACHT VAN JST? DE DIVERSITEIT VAN DE VAARDIGHEDEN WAARDOOR ER WERVEN KUNNEN WORDEN GEKOZEN MET EEN BREDE WAAIER AAN BEROEPEN.


Mijnheer Herdies, u bent reeds 12 jaar directeur van JST. Kunt u uitleggen in welke context het AFT werd gecreëerd en hoe het tot op heden is geëvolueerd?

Schepenen van de gemeente Schaarbeek hebben in 1996 de vzw JST – Jeunes Schaerbeekois au Travail – gecreëerd teneinde toekomstmogelijkheden te bieden aan laaggeschoolde jongeren met een immigratieachtergrond, die vroegtijdig school verlaten enz. De gemeente kende destijds immers een hoge werkloosheidsgraad en spanningen op straat. Zo was de bedoeling van het project om, in een partnership met de plaatselijke Mission locale, een opleidingsprogramma op te richten voor de beroepen die nuttig zijn voor de gemeente. Het is in het kader van de wijkcontracten dat er dus twee opleidingstrajecten werden gelanceerd, dit in de domeinen bestrating en groene ruimtes.

JST heeft gedurende een twintigtal jaar een positieve evolutie gekend. Er werd een opleidingstraject schrijnwerkerij opgericht en de vzw heeft zich zes jaar geleden laten registreren als onderneming actief op het gebied van schrijnwerkerij, tuinbouw en bestrating. De vzw heeft nadien ook de erkenning klasse 1 ontvangen voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken. Hoewel het AFT de eerste jaren kon blijven draaien op basis van gesubsidieerde werven, zijn overheids- en private opdrachten onmisbaar geworden voor de activiteiten van de onderneming. Dit om een waaier aan opleidingswerven aan te bieden die voldoende zijn om aan de pedagogische opdracht te voldoen, maar tevens om financieel in evenwicht te blijven.


Welke vaardigheden kunt u de aanbestedende overheden aanbieden?

Onze activiteiten op het vlak van tuinbouw hebben betrekking op de creatie, de aanleg en het onderhoud van groene ruimtes. Voor ons is het zeer interessant om het beheer van kleine parken, waar er in Schaarbeek gelukkig geen gebrek aan is, binnen te halen. We creëren en installeren eveneens groendaken. We hebben tien stagiairs die door twee opleiders worden omkaderd en die in twee groepen worden opgesplitst. We onthalen eveneens, in partnership met het OCMW van Schaarbeek, enkele werknemers met een artikel 60-statuut.

In het kader van ons opleidingstraject bestrating realiseren we alles wat met een klassiek voetpad te maken heeft. We beschikken echter niet over het materiaal om zelf straten aan te leggen. We tellen twee teams van vijf stagiairs die door een opleider afzonderlijk worden omkaderd.

In de opleiding schrijnwerkerij richten we ons op houten creaties en assemblages: binnenmeubelen, branddeuren, stadsmeubilair (houten terrassen, plantenbakken, banken enz.). Voor dit opleidingstraject beschikken we over twee personen die 6 à 7 stagiairs omkaderen.

Onze prijzen komen overeen met de gangbare marktprijzen. Onze iets langere realisatietermijnen worden grotendeels gecompenseerd door onze vereisten inzake resultaten. Aangezien ons werk immers een opleidend doel heeft, moet het onberispelijk zijn. We beginnen steeds opnieuw tot de perfectie is bereikt!Welke soorten werven interesseren u het meest?

Aangezien onze eerste doelstelling de opleiding is, is het criterium dat voor de keuze van een werf prevaleert het pedagogisch potentieel. Zo zullen we bijvoorbeeld geen opdracht voor het maaien van hectares gras aannemen, omdat het werk te repetitief is en niet genoeg diversiteit biedt voor onze stagiairs. Onze ideale werf is klein van omvang, ligt in de buurt, mobiliseert diverse vaardigheden en is flexibel in termen van realisatietermijnen. Indien we tussen twee beroepsgroepen moeten balanceren, is dit delicaat wegens het tijdsgebrek. Een van onze sterktes is dat we werven met verschillende beroepen kunnen aannemen dankzij onze drie opleidingstrajecten en dankzij onze partnerships met de ISPI Schaarbeek Action Emploi (actief voor de beroepen op het vlak van kleine renovaties), maar ook dankzij de onderaanneming aan andere ondernemingen van sociale economie. Zo hebben we bijvoorbeeld de coördinatie van een werf te Elsene ontvangen die, naast de inrichting van een groendak, dakisolatie, loodgieterij en kleine renovatiewerkzaamheden omvatte.

Op het vlak van overheidsopdrachten hebben we een zeer positieve ervaring met de gemeente Schaarbeek die ons een “globale” opdracht heeft gegund voor de renovatie van de gemeentescholen. Dit is voor ons een ideale formule dankzij de souplesse van deze opdracht: een realisatietermijn zonder druk, de werkzaamheden zijn zeer gediversifieerd en het bedrag van 90.000 euro incl. btw valt binnen onze niche.
Hebt u reeds een opdracht binnengehaald waarvan het bestek een sociale clausule bevatte?

Ja, in het kader van het wijkcontract Navez-Portaels. Het bestek bevatte een uitvoeringsvoorwaardeclausule waarbij we verplicht waren om heel veel opleidingsuren op de werf uit te voeren. We voldeden natuurlijk aan de voorwaarden gezien het pedagogische einddoel van onze onderneming die, behalve het omkaderingspersoneel, enkel stagiairs telt.


Hoe zouden de aanbestedende overheden hun opdrachten voor u toegankelijker kunnen maken?

Door met ons de dialoog aan te gaan en door ons bij hun projecten te betrekken vanaf de redactie van het bestek! We willen maar al te graag deelnemen aan een reflectie over de uitwerking van het project, ook al wordt de opdracht uiteindelijk niet aan ons toegekend. Dit garandeert hoe dan ook een kwalitatief eindproduct waarover iedereen met trots kan communiceren. De gemeente Schaarbeek heeft dit goed begrepen. Afgezien van onze technische vaardigheden, beschouwt de gemeente ons als partner voor de verbetering van de plaatselijke socio-economische context. Een echte win-winsituatie!


Jeunes Schaerbeekois au Travail
Schrijnwerkerij, tuinbouw en bestrating
Erkenning klasse 1
Directeur: Alain Herdies
aherdies@skynet.be
02/247.77.57
Jeruzalemstraat 46
1030 Brussel
www.jst1030.be