Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondernemingen - Atelier Groot Eiland

SINDS 1986 LEVERT ATELIER GROOT EILAND KWALITEITSVOLLE DIENSTEN IN DE HORECA EN DE SCHRIJNWERKERIJ. DE VZW BIEDT TEGELIJK BEROEPSERVARING AAN PERSONEN DIE MOEILIJK WERK VINDEN.
Mijnheer Dedeurwaerder, u bent al sinds 2007 de directeur van Atelier Groot Eiland Atelier. Kunt u ons iets meer vertellen over uw activiteiten?

Sinds de vzw Atelier Groot Eiland 31 jaar geleden werd opgericht hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld om kansarme en laaggeschoolde langdurig werklozen in de Brusselse regio op te leiden. Mettertijd zijn onze schrijnwerkerij (Klimop) en de keukenwerkplaats gegroeid en ontstonden er in hun schoot andere activiteiten: een restaurant (Bel Mundo), een winkel met ambachtelijke producten (ArtiZan) en een broodjeszaak (Bel’O). In 2015 beslisten we om in de kringloopeconomie te stappen door twee biogecertificeerde moestuinen aan te leggen die het restaurant bevoorraden, de ene van 2000 m² achter het hoofdgebouw (Bel Akker), de andere op het dak van het slachthuis. Sinds 6 jaar halen we ook onverkochte waren van supermarkt Delhaize op. Recentelijk nog hebben we een restaurant geopend in het gebouw van het BIM (Resto Bel) op de Tour & Taxis-site, en een biologische kruidenierswinkel (The Food Hub) die producten van een veertigtal producenten aanbiedt, volledig traceerbaar en transparant. Onze schrijnwerkerij fabriceert trouwens meubilair met gerecycleerd hout (kasten, keukens, tafels, stoelen, kantoormeubels, ...). We maken ook binnenhoutwerk op maat (deuren, ramen, vloeren, trappen, muurbekleding, ...).


Welke sociale impact heeft uw onderneming?

De kernmissie van onze organisatie is "kansen geven aan mensen". We werken al meer dan 30 jaar aan de socialisatie, integratie en emancipatie van werkzoekenden (langdurig werklozen, mensen die OCMW-steun krijgen, rechthebbenden op een uitkering van het ziekenfonds, ...). We richten ons tot personen die hun toestand in handen willen nemen en die willen bijdragen aan een oplossing, voor zichzelf en voor anderen. Niet vrijwillig en niet op hun eentje, maar binnen een werkteam. Jongeren en ouderen, die tot verschillende culturen behoren en die allerlei competenties bezitten.

Om onze werknemers bij te staan in het oplossen van hun persoonlijke problemen – en op die manier hun toekomstige zoektocht naar werk vlotter te doen verlopen – omvat ons team ook projectbegeleiders (maatschappelijk assistenten) die hen in contact brengen met de gepaste hulpdiensten, en ook jobcoaches die hen helpen om een job te zoeken wanneer hun contract bij ons is afgelopen.


Verkrijgt u werk via aanbestedingsprocedures?

Over het algemeen hebben we er niet vaak nood aan om in te gaan op een aanbesteding omdat het werk naar ons komt. Onze schrijnwerkerij kan de externe vraag nauwelijks volgen. Ik begin niettemin het gebruik van aanbestedingen te overwegen als een doeltreffend middel om onze activiteiten uit te breiden, met name voor de schrijnwerkerij. Onze opdrachten in dit verband zijn vaak klein en brengen een grote administratieve last met zich mee omdat we telkens weer offertes moeten opstellen. Aanbestedingen voor grotere opdrachten zouden ons toelaten minder tijd te moeten investeren in de administratieve kant, althans op dagelijkse basis. De administratieve stappen om een overheidsopdracht binnen te halen zijn weliswaar omslachtig maar eenmaal de buit binnen is, daalt de last snel. Overheidsopdrachten lijken ons interessant zolang ze niet in de plaats komen van subsidies.


Op welke manier kunnen openbare aankopers hun overheidopdrachten toegankelijker voor u maken?

Meer opdrachten voorbehouden voor ondernemingen uit de sociale economie zou een gunstig effect hebben, alsook het rekening houden met een kringloopeconomische aanpak. Ik vraag me af waarom sociale clausules niet systematischer worden gehanteerd. Ik zou de overheid ook aanmoedigen om zich vragen te stellen bij de meerwaarde van bepaalde administratieve criteria die ze via de bestekken oplegt. Zijn die altijd absoluut nodig om een gezonde en transparante mededingingsdynamiek te waarborgen?


Wat is uw meerwaarde? Waarom zouden openbare aankopers een beroep op u moeten doen?

Omdat al onze activiteiten rekening houden met de sociale, economische en ecologische kant van de zaak. Wij hechten bovendien enorm belang aan de kwaliteit van ons werk. Onze onderneming is de ideale gesprekspartner voor elke klant die voor ethisch ondernemen gaat: wij bieden langdurig werklozen de kans zich om te scholen en weer een plaats te vinden op de arbeidsmarkt, en tegelijk respecteren we de beginselen van de duurzame kringloopeconomie. Door die drie aspecten na te leven hebben we trouwens de "Slim in de stad-prijs" gewonnen in 2015.

Schrijnwerkerij Klimop, Artizan, Bel’O, Bel Akker
Henegouwenkaai 29
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 511 72 10
belo@ateliergrooteiland.be
klimop@ateliergrooteiland.be
belakker@ateliergrooteiland.be

Bel Mundo
Henegouwenkaai 41
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 511 72 10
belmundo@ateliergrooteiland.be

The Food Hub
Henegouwenkaai 23
1080 Sint-Jans-Molenbeek
simon@thefoodhub.be