Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondernemingen - CITECO

DE OUDSTE BRUSSELSE BESCHUTTE WERKPLAATS,TEGENWOORDIG GEKEND ONDER DE NAAM CITECO, WIL EEN POSITIEF EN MODERN IMAGO GEVEN AAN DE SOCIALE ECONOMIE DOOR VAN MILIEUZORG EEN EREZAAK TE MAKEN


In welke context zag de onderneming het daglicht?

Onze geschiedenis begint in 1922 en hangt samen met het Nationaal Werk der Blinden, een beschutte werkplaats gefinancierd door katholieke liefdadigheid. Destijds deden we vooral ambachtelijk werk (herstellen en overmatten van meubels, inbinden, in karton verpakken, houtbewerking). Maar in een voortdurend evoluerende economische context heeft deze structuur - die onlangs de naam CITECO aannam - activiteiten ontwikkeld op het vlak van goederenbehandeling, terbeschikkingstelling van personeel in een bedrijf (wat men ’werk in enclave’ noemt) en, sinds 2013, ecologisch tuinieren (grondig opfrissen, onderhoudscontracten, snoeien en vellen, ...).

Hoe zou u de sociale impact van CITECO omschrijven?

Door personen met een handicap op te leiden om ambachtelijke beroepen uit te oefenen, geven we hen de kans om aan het actieve leven deel te nemen, zich in een werkteam maar ook breder in de samenleving te integreren. Via onze externe activiteiten (tuinieren, terbeschikkingstelling van personeel) komt ons personeel immers in contact met de klanten of met andere bedrijven, wat hun visie op personen met een handicap uiteindelijk positief kan veranderen. In tegenstelling tot de activiteiten die in louter de werkplaats plaatsvinden, hebben we de kans om ons voor de wijk open te stellen, en in brede zin ’uit ons kot’ te komen, aangezien we tegenwoordig actief zijn in Schaarbeek, Etterbeek en Elsene. Naast het positieve en inclusieve imago dat we aan personen met een handicap willen geven, staan we ook achter een sociale, lokale en korteketeneconomie.

Waarom zouden openbare aankopers een beroep op jullie moeten doen? Wat is jullie meerwaarde?

Door de grootte van onze firma - relatief klein binnen de groep van Brusselse beschutte werkplaatsen - kunnen we blijk geven van flexibiliteit. We geloven bovendien dat de lokale en stadseconomie dé oplossing is voor de mobiliteits- en fileproblemen in onze stad. Vanuit dat opzicht engageert CITECO zich om zijn klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden en de voorkeur te geven aan een commerciële benadering op (mensen)maat, met oog voor het milieu. In tegenstelling tot heel wat andere ondernemingen werken wij met kleine teams en we gebruiken materiaal dat aan de stad is aangepast (bean bags, geen aanhangwagens, ...). En we gebruiken vooral geen fytosanitaire en chemische producten (noch glyfosaat, noch RoundUp), ook al lopen we daardoor bepaalde opdrachten mis die een post ’besproeien met herbiciden’ omvatten.

Welke van jullie activiteitensectoren zijn het meest relevant voor overheidsopdrachten?

De sector met het grootste potentieel voor overheidsopdrachten is het tuinieren. Een van onze grootste contracten betreft het onderhoud van openbare parken voor Brussel Mobiliteit, dat de opdrachten voor het onderhoud van twintig parken in het Brussels Gewest voorbehouden heeft voor beschutte werkplaatsen. Dit is dus een politieke wil die effectief vruchten heeft afgeworpen en dus niet bij holle woorden is gebleven.

Aan de andere kant, ondanks de verplichting voor gemeenten om 2,5% personen met een handicap te werk te stellen, hebben we met hen weinig contacten. Op termijn wil ik dat enclavewerk meer ingeburgerd raakt en dat de openbare besturen regelmatig een beroep op ons doen in plaats van personeel met een handicap in dienst te nemen. We denken immers dat besturen niet in staat zijn om alle soorten handicap te begeleiden. Hier is hevige discussie over in de sector want werken bij een beschutte werkplaats wordt vaak gezien als minder inclusief als een rechtstreekse indiensttreding. Welnu, dat is een schijndiscussie, want beschutte werkplaatsen bestaan nu eenmaal om personen op te vangen die zonder die specifieke begeleiding niet zouden kunnen werken.


Kunt u ons een bijzonder positieve, een ’exemplarische’ ervaring met een overheidsopdracht meegeven?

Waar we voor inbindwerk aanvankelijk vooral voor particulieren werkten, zien we nu steeds meer overheidsopdrachten. We hebben er een binnengehaald voor het OCMW van Brussel en meer recent nog voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, voor het inbinden van alle akten die in de Kamer worden behandeld in de komende vier jaar. Door ons deze opdracht toe te kennen - waar trouwens geen sociale clausules in vervat zaten - koos de Kamer van Volksvertegenwoordigers ervoor te vertrouwen op een beschutte werkplaats en te erkennen dat een dergelijke structuur kwaliteitsvol werk kan leveren van hetzelfde niveau als de privésector, ongeacht hoe complex de taken zijn. Dat bewijst dat beschutte werkplaatsen niet veroordeeld zijn tot inpakwerk.


CITECO
www.citeco.be
Antoine BAUDOT
Albert de Latourstraat 75
1030 Schaerbeek
Tel : 02/215 93 80
info@citeco.be