Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondernemingen - APRE

DE B.W. APRE, INTUSSEN BIJNA ZESTIG JAAR GELEDEN OPGERICHT, BREIDDE ONLANGS ZIJN ACTIVITEITEN UIT, BIEDT KWALITATIEF WERK AAN 65 PERSONEN MET EEN HANDICAP EN HANTEERT EEN PARTICIPATIEVE MANAGEMENTAANPAK.


Mijnheer Ventura, u bent sinds 2004 de directeur van de beschutte werkplaats APRE. Welke vooruitgang heeft de onderneming geboekt vanaf haar oprichting tot nu?

APRE ontstond in 1961 en heette toen ’Atelier Protégé Pour la Réadaptation de Personnes Epileptiques’ (Beschutte Werkplaats voor de Herinschakeling van Personen met Epilepsie). Onze werkplaats was vanaf 1969 verantwoordelijk voor de assemblage van de Maclaren-buggy’s en kende hoogdagen – van de 180 werknemers werkten er een honderdtal voor Maclaren – maar ook moeilijke momenten, door de toenemende delokalisaties maar ook en vooral naar aanleiding van de beurscrisis in 2008. We hebben uiteindelijk een oplossing gevonden en in 2011 werd een nieuw team opgezet en een meer participatieve managementaanpak ingevoerd. Er werden ook nieuwe activiteiten ontwikkeld, die intussen goed zijn voor 60% van onze omzet.

Wat kunt u ons vertellen over die nieuwe activiteiten?

Na de crisis van 2010 beslisten we onze ontwikkelingsstrategie te richten op diensten met een ecologische dimensie, wat ook tot uiting komt in ons nieuwe logo. Met APRE NET bieden we onze klanten een totaalschoonmaakdienst aan (lokalen en oppervlakten). Daarvoor werken we samen met een professionele ruitenwasserij. Via APRE WORK stellen we ons personeel ter beschikking van verhuizingsfirma’s die extra personeel nodig hebben. We bereiden ons daarenboven voor om de oppervlakte op onze tweede verdieping (400 m²) ter beschikking te stellen van bedrijven of verenigingen die zich in Brussel willen vestigen. Ze kunnen daarbij een beroep doen op onze arbeiders voor fabricage, montage, assemblage, ... De huurprijs zal afhankelijk zijn van het aantal personen dat ze bij ons tewerkstellen.


Wat is uw ervaring met overheidsopdrachten?

Onze ervaring met overheidsopdrachten is nog niet echt overtuigend. Tot op heden hebben we maar één opdracht binnengehaald op een twaalftal offertes die we in de afgelopen vier jaar hebben ingediend. Het gaat om een schoonmaakopdracht voor de hogeschool Ilya Prigogine in Sint-Gillis. Die opdracht verloopt heel goed want van in het begin was alles duidelijk omschreven. Maar algemeen beschouwd blijft het moeilijk voor ons om alle gevraagde criteria uit de bestekken na te komen. Ik denk bijvoorbeeld aan het ISO 9002-certificaat (dat 20.000 euro kost). Onze jaaromzet is lager dan het bedrag dat men in de toegangsvoorwaarden vraagt (400.000 euro) en we kunnen slechts zelden tegemoetkomen aan de technische vereisten (periodieke hoogteschoonmaak bijvoorbeeld).
Deelnemen aan een overheidsopdracht kost trouwens veel tijd. We zouden kunnen overwegen het met verschillende partners samen te doen maar dat lijkt nog geen optie te zijn. In tegenstelling tot grote structuren die makkelijk een of twee personen voltijds op overheidsopdrachten kunnen zetten, moeten bij ons de sterkhouders hun eigen werk aan de kant zetten om die dossiers rond te krijgen. Momenteel gaat het dus om een enorme investering voor een miniem resultaat.

Wat zou u willen zeggen tegen een openbare aankoper die met jullie zou willen samenwerken? Hoe zou de ideale opdracht er voor u uitzien?

Het idee is interessant maar het is niet aangepast aan de capaciteiten van de beschutte werkplaatsen, noch aan de specifieke factoren waaraan ze het hoofd moeten bieden of aan het soort werk dat ze kunnen aanbieden. Het is jammer dat overheidsopdrachten, zoals ze momenteel in elkaar zitten, weinig ruimte voor onderhandeling laten. De beste manier om ons in staat te stellen erop in te schrijven, zou erin bestaan de opdrachten in percelen op te delen, en vooral ons te raadplegen voordat de bestekken worden opgesteld. Het gebeurt immers vaak dat wij onmogelijk op een bestek kunnen ingaan omdat de gevraagde hoeveelheden en omzetten niet stroken met onze realiteit.

Waarom zouden openbare aankopers een beroep op jullie moeten doen? Wat is jullie meerwaarde?

Wij luisteren goed naar de wensen van onze klanten en wij bieden hen een aanbod op maat. Voor repetitieve taken zijn personen met een handicap vaak performanter dan valide personen, die dergelijk werk trouwens rapper beu zijn en een groter risico op absenteïsme vertonen. Onze werknemers zijn heel gemotiveerd, vaak meer dan de werknemers van de gewone bedrijven. Tot slot zijn we door onze kleine omvang sterk aanwezig bij onze klanten: we kunnen onze werknemers rechtstreeks opvolgen en onmiddellijk eventuele problemen opsporen, of er zelfs op anticiperen. Door onze flexibiliteit vinden we vlug alternatieven om zo’n problemen te verhelpen.APRE
Neerstalsesteenweg 178
1190 Vorst
02 333 00 90
http://www.apreservices.be