Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale onderneming - Baita

BAITA IS EEN PIOW (PLAATSELIJK INITIATIEF VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID) DAT ACTIEF IS IN DE SECTOR VAN DE KANTOORSCHOONMAAK. HET WIL NU BIJ OPENBARE INKOPERS ZIJN SPOREN VERDIENEN.


Kunt u ons de context schetsen waarin de onderneming werd opgericht?

Ons schoonmaakbedrijf is ontstaan in de schoot van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) eind jaren ’90. Baita organiseerde toen werkervaring voor klusjesmannen en poetsvrouwen. De deelnemers werden tewerkgesteld in de woningen van het SVK en in de kantoren van de partnerorganisaties.
Een aparte afdeling voor de schoonmaak van kantoren werd opgestart in 2003, de start van Baita Clean Office.

Baita is erkend als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid sinds 1 september 2005 en is een inschakelingsproject voor laaggeschoolde en/of heel moeilijk te plaatsen werkzoekenden. De meeste doelgroepmedewerkers hebben bij de start weinig of geen (erkende) werkervaring. Zij worden opgeleid om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Tijdens hun inschakelingstraject wordt er stevig ingezet op opleidingen. Naast de technische opleidingen die rechtstreeks verband houden met de functie van schoonmaker (basispoetstechnieken, productkennis- en gebruik, ergonomie, tapijt reinigen, ramen poetsen) worden er ook opleidingen georganiseerd rond samenwerken in een diverse ploeg, communicatie naar klanten, vooroordelen en stereotypes.

Verder kunnen ook individuele opleidingen gevolgd worden in functie het Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Hierbij wordt in de eerste plaats gekeken naar wat de medewerker wenst te doen na zijn/haar traject bij Baita en welke opleidingen hen hierbij kunnen versterken. Dergelijke opleidingen gaan van taallessen (Nederlands of Frans) naar theoretisch rijbewijs, basiscomputervaardigheden tot assertiviteitsvormingen.

De poetsmedewerkers worden opgeleid, begeleid en gecoacht door twee poetsinstructeurs, een trajectbegeleider en een teamverantwoordelijke.

Souhaila strijdvaardig

Hoe zou u uw activiteiten beschrijven?

Ons specialisme is de schoonmaak van kantoren, sanitair en gemeenschappelijke delen (trappenhallen, liften) voor klanten uit de non-profit. We lappen ook de ruiten zolang ze met een telescopische stok bereikbaar zijn. We aanvaarden ook aanvragen voor eenmalige schoonmaak (maar geen schoonmaak op het eind van bouwwerken). We reinigen ook tapijten (op verzoek).

We gebruiken enkel ecologische producten van het merk ECOVER. We hebben een team van 25 schoonmakers (artikel 60 en doorstromingscontracten).


Welke ervaring heeft u met overheidsopdrachten?

Onze ervaring met overheidsopdrachten is nog heel beperkt. Wij hebben tot nog toe slechts drie offertes ingediend, waarbij één opdracht is binnengehaald.
Het is wel onze bedoeling om hier meer in te investeren.

Anderlecht is de eerste gemeente die op ons heeft vertrouwd. We hebben de schoonmaakopdracht voor hun Wijkantenne binnengehaald. Het gaat om een redelijk kleine site (een gebouw met benedenverdieping en één bovenverdieping) met een polyvalente zaal, openbare toiletten, kantoren, en een lokaal voor de gemeentelijke straatvegers. Eén persoon maakt er gedurende 1 dag per week schoon.


Beschrijf uw ideale overheidsopdracht!

Een opdracht die toelaat om twee à drie medewerkers voltijds tewerk te stellen, 4000 à 5000 m² kantoren.

De beste manier om ons de kans te geven in te schrijven is door opdrachten in percelen op te delen, en vooral door ons te raadplegen.


Waarom moeten de openbare inkopers een beroep op jullie doen? Wat is jullie meerwaarde?

Baita is een professionele schoonmaakdienst sinds 2002 en we zijn goed gekend in de Nederlandstalige non-profitsector. De klanten die met Baita samenwerken, ondersteunen ons inschakelingsproject maar ze waarderen ook de kwaliteit van het geleverde werk. Het feit dat de meeste van onze 90 klanten al meer dan tien jaar klant zijn, vormt daarvoor het beste bewijs. We verliezen heel weinig klanten en als dat al gebeurt, heeft het vaak te maken met een verhuizing.


Baita
Henegouwenkaai 29
1080 Brussel
Tel : 02 512 08 65
jessica@baita.be
http://baita.be/nl/