Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale onderneming - GreenworksGREEN WORKS IS GESPECIALISEERD IN GROENDAKONDERHOUD EN GEVELRENOVATIE. DE FIRMA STELT ZICH TOT MISSIE DE SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING VAN LAAGGESCHOOLDE WERKZOEKENDEN IN DE GEMEENTE MOLENBEEK TE BEVORDEREN.Hoe ziet de geschiedenis van Green Works eruit?


Green works is een vennootschap met sociaal oogmerk die zeven jaar geleden werd opgericht op initiatief van het OCMW van Molenbeek en de gemeente Molenbeek, om werk te creëren in de gemeente. De onderneming omvat twee entiteiten: de entiteit tuinwerken en de entiteit gevelrenovatie die drie jaar geleden van start ging in het kader van een wijkcontract.
Welke diensten biedt u aan openbare aankopers?


Green works heeft als opdracht het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groene ruimtes (parken, tuinen, wegen, enz.) voor particulieren, bedrijven en instellingen. Enkele diensten die we aanbieden zijn het gazon maaien, onkruid en struikgewas verwijderen, lanen, hagen en waterpartijen onderhouden, bladeren en groenafval inzamelen en kleine bomen snoeien. We plaatsen voorts schuttingen en leggen terrassen en parkeerplaatsen aan. Op het vlak van renovatie werken we met gewestelijke premies, waardoor de inwoners van de wijk hun gevel tegen een lagere prijs kunnen laten renoveren.
Welke sociale impact heeft uw bedrijf?


Sinds de onderneming werd gecreëerd werken we aan de integratie en de socialisering van de werkzoekenden (langdurig werklozen, OCMW-steuntrekkers, mensen die een vergoeding krijgen van het ziekenfonds, ...). Wij onthalen iedereen die een beroep wil leren en in een team wil werken. We leggen hen de veiligheidsregels uit, de normen, de manieren van snoeien, vellen, hakken, de verschillende plantensoorten, ... We zetten sterk in op het leertraject van ons personeel. We trachten hen alle facetten van het onderhoud van groene ruimtes te tonen want het is een beroep waar ze zeker en vast achteraf verder in kunnen gaan. Het team van Green works telt 20 werkkrachten. We hebben 8 personen met een artikel 60 in dienst voor de renovatiewerken en 12 voor het onderhoud van groene ruimtes. Daarnaast beheren twee terreincoördinatoren en teamleiders de werven.
Welke van uw diensten bevalt de openbare aankopers het meest?


Voor het onderhoud van groene ruimtes werken we bijna uitsluitend met overheidsopdrachten. Het grote publiek lijkt meer aangetrokken tot gevelrenovatie.

Kunt u mij een bijzonder positieve ervaring met overheidsopdrachten beschrijven?


We werken al vele jaren samen met een dienst van de gemeente Vorst. De opstart was niet altijd vanzelfsprekend maar onze samenwerking is sindsdien steeds beter geworden, aangezien ze elk jaar weer bij ons komen aankloppen voor verschillende werken. We hebben ook een nieuwe werf aangevat met besturen uit Molenbeek, wat onze lokale verankering versterkt en ons dus in staat stelt onze hoofdmissie te vervullen: werk creëren in de gemeente Molenbeek. We verheugen ons erover dat we dit jaar meer dan één stap in Molenbeek hebben gezet.
Waarom zouden openbare aankopers een beroep op jullie moeten doen?


We leren onze werknemers zich te ontwikkelen om zo hun plaats in de maatschappij te vinden en om vervolgens hun plan te kunnen trekken bij andere werkgevers. Dat is de kern van onze missie. We proberen hen zoveel mogelijk bij te brengen. Dat beperkt zich niet tot tuiniertechnieken of gevelrenovatie. We leren hen eerlijk te zijn, op tijd te komen, iets te laten weten als ze te laat zullen zijn, enz. Allemaal onmisbare vaardigheden om kwaliteitsvol werk te waarborgen.
Hebt u al negatieve ervaringen gehad met overheidsopdrachten?


Sommige werven zijn niet goed verlopen omdat niet alle overheidsopdrachten geschikt zijn voor de sociale sector. Er zijn overheidsopdrachten waar we aan meedoen en waarbij we tegenover andere bedrijven staan die geen sociaal werk doen maar enkel voor pure winst gaan. Onze middelen laten ons niet toe opdrachten van dezelfde omvang te vervullen tegen dezelfde prijs. Ons team bestaat uit personen die een beroep leren om te groeien en verdere stappen te zetten in de maatschappij; het zijn geen professionals. Daar ligt het grote verschil. Om de klanten maximaal tevreden te stellen gaan we met hen in dialoog en zorgen we voor een optimale communicatie.Werkhuizenstraat 19, 1080 Brussel
Tel : 02 427 27 01
Fax : 02 427 27 02
info@green-works.be