Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale onderneming - Bouillon de cultureSWIJKHUIS BOUILLON DE CULTURES, ACTIEF IN SCHAARBEEK SINDS 1980, HEEFT ZIJN SOCIALE ECONOMIEACTIVITEITEN STAPSGEWIJS UITGEBOUWD VIA EEN WIJKRESTAURANT EN EEN TRAITEURDIENST (SESAM’)In welke context zag de vereniging Bouillon de CultureS het levenslicht?


Bouillon de CultureS is in de eerste plaats een wijkhuis. Het is sinds 1980 in Schaarbeek gevestigd en wil duurzame oplossingen bieden voor het welzijn van de bewoners van de wijk en de naaste omgeving ervan, door een multicultureel samenlevingsproject te ondersteunen. Onze activiteiten werden aanvankelijk opgebouwd rond het restaurant en schoolhulp voor de kinderen, maar in de loop der jaren is onze scope diverser geworden. Intussen zijn we in vijf sectoren actief: een taakschool en creaworkshops voor 6-12-jarigen (Aurora) en voor jongeren van 12 tot 15 jaar (@touts Possibles), een groep voor onderlinge schoolhulp vanaf het 4de middelbaar die ook burgerschapsprojecten aanbiedt (GES), alfabetiseringslessen en permanente educatie voor volwassenen (Adultes), alsook een restaurant en een traiteurdienst (Sesam’, wat staat voor Secteur d’économie sociale et d’activités multiculturelles). We zijn erkend als vereniging van de sociale inschakelingseconomie en als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid sinds 2008.
Welke sociale impact hebben uw activiteiten?


Binnen onze sociale economieactiviteiten vormt onze opdracht inzake socioprofessionele inschakeling slechts het topje van de ijsberg. De idee achter onze werking is onze werknemers – die in dienst worden genomen met een artikel 60-contract of een jongeren-GECO – een beroep te laten ontdekken en zo (opnieuw) in de arbeidswereld te laten stappen. Dit proces berust ook op psychologische en sociale begeleiding (hulp bij het zoeken naar een woning, begrip van het Frans, ...). Maar onze impact gaat veel verder, door onze rol als wijkhuis. Onze lokale verankering zorgt ervoor dat onze werking een grotere invloed heeft. Het restaurant is een wijkrestaurant, in nauw contact met de wijkbewoners en de werkenden. De traiteur waakt erover dat hij een verenigingsclienteel behoudt dat in de wijk actief is. De twee entiteiten letten erop dat ze hun producten in de winkels van de wijk kopen (beenhouwerij, bakkerij). We zijn ook coöperanten in de BEES Coop-supermarkt en we willen onze klanten laten kennismaken met hun producten om ze ertoe aan te zetten lokaler te consumeren. Tot slot willen al onze activiteiten een multicultureel samenlevingsproject ondersteunen, en het is die boodschap van tolerantie, militante inzet,een beter sociaal en cultureel samenleven die we aan onze klanten meegeven.
Van de diensten die u aanbiedt, welke kunnen de openbare aankopers het sterkst interesseren?


Onze traiteurdienst heeft het grootste succes bij openbare aankopers, hetzij via onderhandelingsprocedures, hetzij via offerteaanvragen. Momenteel hebben we een vaste overheidsopdracht met het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node. We doen ook mee aan onderhandelingsprocedures, maar niet structureel, meestal bij de Europese instellingen of de gemeente Anderlecht. Ons aanpassingsvermogen verklaart dit succes. We luisteren naar de klant en aarzelen nooit om onze dienstverlening aan zijn of haar wensen aan te passen (themamenu’s, zoektocht naar een zaal, animatie tijdens het evenement, ...) zelfs al doet hij of zij uiteindelijk geen beroep op onze diensten. Een andere meerwaarde is de menselijke en warme kant waarop ons werk berust. We hebben niet dezelfde middelen als onze gewone concurrenten maar we compenseren dat met menselijke warmte en creativiteit (de gerechten speels en origineel presenteren).

Welke ervaring hebt u met overheidsopdrachten?


Over het algemeen verloopt het goed maar alles hangt af van de aard van de overheidsopdracht. Met bepaalde overheidsinstanties in zee gaan (zoals de Europese Commissie of de Europese Economische en Sociale Raad) kan extra werk met zich meebrengen (veiligheidscontroles, een verveelvoudiging van gesprekspartners, ...). Wanneer het om een klein bedrag gaat en de verplichtingen omvangrijk zijn, denken we echt twee keer na voordat we eraan beginnen omdat ons eerste doel er niet in bestaat meer omzet te creëren. Sommige van die overheidsopdrachten zouden ons ertoe verplichten meer personeel in dienst te nemen, iets wat we ons niet kunnen permitteren. We wegen de pro’s en de contra’s tegen elkaar af voordat we op een dergelijke opdracht ingaan, om zo voor een duurzaam evenwicht te zorgen.
Kunt u ons een bijzonder geslaagde of zelfs exemplarische ervaring met een overheidsopdracht vertellen?


Onze samenwerking met de Europese instellingen sinds 2015 verloopt erg goed. Sommige medewerkers van de Commissie waren tevreden over ons werk en hebben ons aanbevolen bij de Economische en Sociale Raad en vice versa. Dat verliep zo goed dat we een vergadering met hen hebben belegd om een steviger partnership uit te bouwen. Dergelijke samenwerkingen bieden bovendien het voordeel dat we mensen kunnen sensibiliseren voor de sociale economie en haar waarden. Via onze aanwezigheid tonen we hen dat het mogelijk is op een andere manier te werken, en zo kan de mentaliteit wijzigen. We zorgen er altijd voor dat we een moment krijgen om het werk van Bouillon de Cultures en van de sociale economie toe te lichten. Ons personeel heeft daar erg veel aan en het responsabiliseert hen.
Hoe kunnen openbare aankopers hun procedure toegankelijker maken?


In de eerste plaats streven we ernaar dat overheidsopdrachten ons een zekere stabiliteit bieden waardoor we aan onze hoofddoelstelling kunnen werken, namelijk socioprofessionele inschakeling. Stabiliteit is voor deze doelgroep van enorm belang en vormt een springplank naar de arbeidswereld. Dat is helaas niet altijd het geval en overheidsopdrachten zorgen soms juist voor meer instabiliteit, en dat doet ons pijn. Wanneer de verplichtingen ons te omvangrijk lijken, en dat kan voorvallen, aarzelen we niet om een clausule toe te voegen aan onze offertes (bv. ISSAM). Over het algemeen zou de politiek het opnemen van sociale clausules meer moeten aanmoedigen om zo meer middelen te geven aan de spelers uit de sociale economie.
Philomènestraat 41 te 1030 Brussel
02 210 94 20
www.bouillondecultures.be
info@bouillondecultures.be