Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Goede praktijken - Een opdracht van BGHM met verplichte gebouwclausule

BINNEN DE AANBESTEDING VAN DE RENOVATIE VAN 38 WONINGEN DOOR DE BGHM TE OUDERGEM IS DE VERPLICHTE SOCIALE INSCHAKELINGSCLAUSULE VOOR OPDRACHTEN VAN MEER DAN €750.000, - ONDERWERP VAN EEN STRIKTE OPVOLGING GEWEEST: NA OVERLEG MET DE AANBESTEDENDE DIENST EN EEN AANPASSING VANWEGE DE SPECIFIEKE BIJZONDERHEDEN VAN DE WERF, WERD DE UITVOERING NAUWGEZET GECONTROLEERD DOOR DE INSPECTEUR BELAST MET DE AANBESTEDING VAN DE BGHM.


Voorwerp van de opdracht
Opdracht voor aanneming van renovatiewerken van 38 woningen in de Pottenbakkersstraat 24-30 en in de Franciscus Vandeveldestraat 38 te 1160 Oudergem
Het toekenningsbedrag
3.846.492,14
Eindresultaat
4.165.792,44
Gunningswijze
Open aanbesteding
Clausule
Verplichte gebouwclausule voor werken van meer dan 750.000 euroWerd de naleving van de clausule gecontroleerd? Indien ja, hoe?

Ja, de uitvoering van de verplichtige sociale clausule heeft het voorwerp uitgemaakt van een grondige controle door de opdrachtgever en de inspecteur van de BGHM. De aannemer werd geïnterpelleerd want het aantal gepresteerde uren van de via een inschakeling aangeworven persoon waren onvoldoende t.o.v. het volume van de clausule.
Na discussie is gebleken dat de aard van de werf een grotere aanwerving bemoeilijkte. Er werd tot een compromis gekomen en de onderneming heeft de goedkeuring ontvangen om één persoon op een andere werf tewerk te stellen.
De inspecteur van de BGHM heeft op basis van de ingediende sociale planning controles uitgevoerd op de werf, dit op de dag waarop de door Actiris aangeduide persoon werd tewerkgesteld.


Op het einde van de opdracht, werd een attest voor de goede uitvoering, boetes enz. afgegeven?

Er waren geen boetes want de onderneming heeft de sociale clausules nageleefd.
Het bestek voorziet niet in de toekenning van een attest.


Een kleine conclusie omtrent uw evaluatie van de clausule in deze opdracht, de relevantie ervan en de perspectieven die ze biedt?

De clausule werd doeltreffend uitgevoerd en is relevant gebleken. De BGHM zou deze modelclausule evenwel willen herzien en verbeteren in samenwerking met Actiris en SAW-B.
Er zou immers een systeem van speciale boetes aangepast aan de verplichte gebouwclausule moeten worden gecreëerd want de klassieke sanctie per dag waarop de werken stil liggen, is niet geschikt. We moeten ervoor pleiten dat dit systeem van speciale boetes een progressieve maatregel integreert zodat de sanctie exponentieel is t.o.v. de graad van niet-uitvoering.
Er zouden tevens synergieën tussen de OVM’s (openbare vastgoedmaatschappijen) en Actiris moeten worden gecreëerd teneinde de werven waarop deze clausules van toepassing zijn, zo spoedig mogelijk mee te delen.